October 3, 2018

ENERGETSKI POTENCIJALI VOJVODINE

IZJAVA Vojvođanskog kluba Vojvođanski klub je 20. aprila 2010. godine organizovao Govornicu na temu «Energetski potencijali Vojvodine». Uvodničar na Govornici je bio dr Rajko Timanović, predsednik Udruženja energetičara Vojvodine. Nakon izlaganja i raprave koja je usledila Vojvođanski klub saopštava sledeću IZJAVU Energetika u svim svojim segmentima svuda, pa tako i u Vojvodini ima vrlo [...]

USTAVNE REFORME DRŽAVE – USLOV REŠAVANJA VOJVOĐANSKOG PITANJA

I Kakav ustav treba modernoj evropskoj Republici Srbiji? Današnji istorijski trenutak ustavnog razvoja vapijuće nalaže korenite ustavne reforme Republike Srbije i promenu njenog sadašnjeg nazadnjačkog, nametnutog, ustvari samo redizajniranog miloševićevskog ustava. Nužno je stoga pokretanje široke javne i svenarodne političke rasprave, koja treba da odgovori upravo na politički osnovno i [...]

VOJVODINA FEDERALNI ENTITET

U ovom istorijskom trenutku potrebno je postizanje primerenog strateškog dogovora ovlašćenih, demokratski izabranih i politički kredibilnih i legitimnih predstavnika Srbije i Vojvodine o trajnim principima i osnovama na kojima će se temeljiti država u koju se te dve istorijske regije svojom plebiscitarnom voljom trajno konstituišu. U osnove dugoveke stabilnosti te buduće zajedničke i složene [...]

PREDGOVOR

PREDGOVOR
Autonomija višenacionalne Vojvodina je istorijska kategorija za koju se Vojvođani bore od polovine 19. i tokom celog 20. veka, da bi samo u jednom periodu od nepunih 15 godina imali stvarnu autonomiju. Ustav SFRJ iz 1974. godine omogućio je uspostavljanje stvarne i istinske autonomije Vojvodine sa zakonodavnom, izvršnom i sudskom vlašću. Pokrajina je dobila status [...]

ТРЕЦА ВОЙВОДЯНСКА КОНВЕНЦИЯ

ТРЕЦА ВОЙВОДЯНСКА КОНВЕНЦИЯ
Оставаюци дошлїдни становиском и намаганьом Першей и Другей войводянскей конвенциї?, облапеним у документох “Суботицка инициятива” (Суботица, фебруара 2005.) и “Войводянска уставна инициятива” (Нови Сад, юлия 2006.), хтори гру- бо иґноровани уж зоз самим антидемократичним способом при- ношена важацого октроованого републичного Уставу;   Одлучни у солидарней ришеносци указац на [...]

Tretia vojvodinská konvencia

Tretia vojvodinská konvencia
Zotrvávajúc dôsledne na stanoviskách a snahách Prvej a Druhej vojvodinskej konvencie, zahrnutých v dokumentoch Subotická iniciatíva (Subotica, február 2005) a Vojvodinská ústavná iniciatíva (Nový Sad, júl 2006), ktoré sú hrubo ignorované už samotným antidemokratickým spôsobom schválenia platnej oktrojovanej republikovej Ústavy;   Rozhodní v solidárnej odhodlanosti poukázať na nutnosť [...]

Comitetul de Iniţiativă al Convocatorilor

Comitetul de Iniţiativă al Convocatorilor
Rămânând consecvenţi atitudinilor şi aspiraţiilor Primei şi celei de-a Două Convenţie, cuprinse în documentele “Iniţiativa de la Subotica” (Subotica, februarie 2005) şi “Iniţiativa Constituţională Voivodina” (Novi Sad, iulie 2006), care au fost flagrant ignorate prin însuşi modul antidemocratic de adoptare a Constituţiei Republicane impuse.   Fermi în hotărârea solidară de a indica [...]

HARMADIK VAJDASÁGI KONVENCIÓ

HARMADIK VAJDASÁGI KONVENCIÓ
Következetesen kitartva az I. és II. vajdasági konvenciónak a Szabadkai kezdeményezés (Szabadka, 2005. február) és a Vajdasági alkotmányos kezdeményezés (Újvidék, 2006. július) dokumentumai tartalmazta álláspontjai és törekvései mellett, melyeket maga a hatályos oktrojált köztársasági Alkotmány antidemokratikus módon történt meghozatala durván semmibe vett, határozott szolidáris [...]

Third Convention of Vojvodina

Third Convention of Vojvodina
Remaining consistent to the attitudes and aims of the First and Second conventions of Vojvodina, written in the documents “Subotica Initiative” (Subotica, February 2005.) and “Constitutional Initiative of Vojvodina” (Novi Sad, July 2006.) which have been roughly ignored by sheer antidemocratic way of bringing the current octroyed Republic Constitution; Resolute in the common determination to [...]

VOJVOĐANSKA USTAVNA INICIJATIVA

Predstavnici izvorno vojvođanskih političkih stranaka, regionalnih nevladinih organizacija, uglednih vojvođanskih institucija i pojedinaca iz oblasti nauke, kulture, obrazovanja, privrede, sporta i drugih oblasti, kao i pripadnici i ugledni predstavnici svih vojvođanskih naroda i etničkih grupa   - Polazeći od stavova Medjunarodne konferencije u Londonu (1992.) i Rezolucije Evropskog [...]

SUBOTIČKA INICIJATIVA

UČESNICI PRVE VOJVODJANSKE KONVENCIJE   Predstavnici vojvodjanskih demokratskih političkih stranaka, stranaka manjinskih nacionalnih zajednica i nevladinih organizacija koje se zalažu za pravnu i stvarnu ravnopravnost gradjana, naroda i etničkih grupa, u punoj, Ustavom Republike Srbije zagarantovanoj i sopstvenim konstitutivnim aktom i zakonima regulisanoj autonomiji Vojvodine,   [...]

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE- Na ruke Predsednice dr Slavice Đukić-Dejanović

POŠTOVANA GOSPOĐO PREDSEDNICE   Deset regionalnih političkih stranaka i nevladinih organizacija,kao sazivači i više od 200 uglednih učesnika Treće vojvođanske konvencije, koja je održana u Novom Sadu, u subotu 20. decembra 2008. godine, usvojilo je – pored Rezolucije, kojom zahtevaju promenu tzv. “Mitrovdanskog ustava” i temeljitu redefiniciju položaja AP Vojvodine u njoj, koju ćemo Vam [...]

Nikola Tanurdžić predsednik Udruženja građana za povraćaj nacionalizovane nepokretne imovine na teritoriji Vojvodine

Dragi prijatelji,   Obraćam Vam se sa zadovoljstvom, jer mogu iz srca da kažem da se nalazim među ljudima koje osećam svojim prijateljima, u nadi da neću biti izbačen iz ove sale. Sada ću vam pojasniti svoj „strah”. Upravo iz ove sale članovi Udruženja i ja nekoliko puta smo prinudno udaljavani, kada smo na nezakonitim [...]

Živan Lazić novinar

Poštovani prijatelji, Period 14 godina visoke autonomije bio je izuzetak u istoriji Vojvodine. Bez političko–pravnih nadležnosti da vodi računa o svom razvoju, Vojvodina se ponovo, kao posle Prvog i Drugog svetskog rata, pauperizuje, ekonomski iscrpljuje, ekološki uništava, tehnološki unazađuje… Kruna svega je masovan odlazak mladih, obrazovanih i inicijativnih, pa smo sa 41,5 godina [...]

Radenko Popić predsjednik Regionalnog odbora za pomoć izbjeglicama Vojvodine

Poštovano predsjedništvo, uvaženi gosti, dragi prijatelji,   Rekao bi nešto o problemima izbjeglica u Vojvodini i potrebi bržeg rješavanja njihovih egzistencijalnih problema. Poslednji popis govori da u Vojvodini boravi preko 50.000 izbjeglica kojima je priznat, odnosno obnovljen izbjeglički status. Po međunarodnim konvencijama država Srbija bi morala tim ljudima obezbijediti adekvatan [...]