September 26, 2018

KONSTITUISAN KOORDINACIONO-AKCIONI ODBOR ČETVRTE VOJVOĐANSKE KONVENCIJE

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST KONSTITUISAN KOORDINACIONO-AKCIONI ODBOR ČETVRTE VOJVOĐANSKE KONVENCIJE Na sastanku predstavnika organizacija-sazivača Četvrte vojvođanske konvencije (IV VK), održanom u Novom Sadu, glavnom gradu Vojvodine, 25. oktobra 2012. godine, konstituisan je Koordinaciono-akcioni odbor Četvrte vojvođanske konvencije (KAO IV VK), čiji je zadatak da organizuje aktivnosti u skladu sa [...]

ČETVRTA VOJVOĐANSKA KONVENCIJA I MEDIJI

ČETVRTA VOJVOĐANSKA KONVENCIJA I MEDIJI
Da bismo razumeli način na koji su mediji izveštavali o Četvrtojvojvođanskoj konvenciji, potrebno je podsetiti se na današnju medijsku situaciju u Srbiji i Vojvodini. Evo nekolikih podataka do kojih su novinarska i medijska udruženja,među njima i Nezavisno društvo novinara Vojvodine, došli u istraživanju „Medijske slobode Srbije u evropskom ogledalu“. Izveštaj je baziran na Indikatorima [...]

IŠTVAN PASTOR

IŠTVAN PASTOR
Dame i gospodo, želim, pre svega, da se zahvalim na mogućnosti da smo između dve konvencije bili partneri u razmišljanju o deklaraciji sa Treće i o planiranju Četvrte vojvođanske konvencije. Zahvaljujem se na prijateljstvu, na otvorenosti, i saradnji, na ovim temama. Uveren sam, da je jako važno da taj partnerski odnos, oslanjanje jednog na drugog, [...]

USTAVNO NASILJE I TORTURA NAD VOJVODINOM

USTAVNO NASILJE I TORTURA NAD VOJVODINOM
Uvažene učesnice i uvaženi učesnici Konvencije, Sudeći po orkestriranoj halabuci koja se podigla još pre održavanja ove Konvencije u stilu – evo ih autonomaši hoće da cepaju Srbiju i sl. – čovek mora da se uštine i sam sebe uveri da je ovo ipak 2012. godina, a ne neka od tzv. miloševićevih godina. Ali na [...]

ALEKSANDAR ODŽIĆ

ALEKSANDAR ODŽIĆ
Uvaženi skupe, Vojvođanke i Vojvođani. Imam utisak da 1. april nije danas, već je počeo sa raspisivanjem izbora na svim nivoima i da će još dugo trajati, tj. do 6. maja. I sve smešnije i komičnije stvari bićemo prinuđeni da gledamo, da slušamo, ali za razliku od njih koji to plasiraju već godinama, mi smo [...]

DR JON SFERA

DR JON SFERA
Prvo da pozdravim dame i gopodu koji su prisutni ovde, uvažene goste. E, dragi moji Vojvođani, postoji jedna latinska izreka: destina lente – odnosno, požuri polako. Ja mislim da mi sa našom autonomijom ili Republikom idemo suviše polako. Govorim u ime jedine političke partije vojvođanskih Rumuna, u ime procenta ljudi koji su glasali protiv Ustava [...]

NEDIM SEJDINOVIĆ

NEDIM SEJDINOVIĆ
Poštovane učesnice i učesnici 4. Vojvođanske konvencije, u ime Nezavisnog društva novinara Vojvodine, želim da vas pozdravim i poželim uspešan rad. Nezavisno društvo novinara Vojvodine od osnivanja zalaže se za rešavanje vojvođanskog pitanja, tačnije za početak ozbiljne javne i otvorene demokratske debate o Vojvodini danas i Vojvodini sutra. Debate koja nam već dugo hronično, ponekad [...]

MIROSLAV FRANCUSKI

MIROSLAV FRANCUSKI
Poštovane dame i gospodo. Saglasnosti o tome da je model federalizma koji je predložen u današnjoj deklaraciji, najbolji model državnog uređenja Srbije nema. Istovremeno, međutim, postoji potpuna saglasnost da je ustavna reforma potrebna i nužna, i da je o statusu Vojvodine neophodno razgovarati i voditi dijalog do onog trenutka, dok se ne ostvari položaj Vojvodine [...]

PROF. DR JANJA BEČ NEUMANN

PROF. DR JANJA BEČ NEUMANN
Želim da se zahvalim na pozivu da učestvujem u radu 4. Vojvođanske konvencije. I to je za mene izuzetna čast. Pozdravljam učesnike i učesnice. Mislim da je zanimljivo, meni je zanimljivo u svakom slučaju, da sam prva žena koja sad govori, s obzirom da smo počeli u 10h. Mislim da je to isto važno. Ja [...]

SLOBODAN BUDAKOV

SLOBODAN BUDAKOV
Rizikujući da budem optužen za neskromnost, podsećam da sam na Trećoj vojvođanskoj konvenciji bio jedan od uvodničara, i da sam, obrazlažući predloženu rezoluciju, osnovni stav o tome šta Vojvodina hoće, a šta neće, sažeo u 6 reči: SA SRBIJOM – DA, POD SRBIJOM – NE! Danas Četvrta vojvođanska konvencija, predloženom Deklaracijom radikalizuje taj stav, zahtevom [...]

PROF. DR DRAGAN VESELINOV

PROF. DR DRAGAN VESELINOV
Poštovani Dame i Gospodo, zahvaljujem se što sam pozvan da danas budem ovde. Što ste mi dozvolili i dali priliku da nekoliko rečenica izgovorim. Što ste mi dali istovremeno i priliku da podržim Deklaraciju koja je na stolu, jer verujem da valja, u takvom tekstu, u takvom obliku je treba usvojiti. Ona izražava pravu ideju, [...]

PROF. DR MIROSLAV MIŠA ILIĆ

PROF. DR MIROSLAV MIŠA ILIĆ
Poštovano predsedništvo, dragi prijatelji, predlažem Konvenciji da u svojim zaključcima odredi definisanje jednog tela koje će se baviti otvaranjem procesa referenduma u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, koji je dopušten Statutom autonomne pokrajine Vojvodine, u članu 5 i 44 gde se govori da je potrebno sakupiti 30.000 potpisa da bi se inicirao referendum u Vojvodini o pitanju [...]

AKADEMIK JULIJAN TAMAŠ

AKADEMIK JULIJAN TAMAŠ
Ako uzrečica: ‘’Tri puta Bog pomaže’’ ima iskustvenu težinu, znači da četvrti pokušaj obeležava da je Bogu oslabio vid, ili je nemaran i slab, pa nacionalnu pripadnost više ceni od elementarnih ljudskih i građanskih prava. U svakom slučaju, građani Vojvodine 4. konvencijom, svojom svešću i istrajavanjem nad njom, moraju sami sebi pomoći, ako im je [...]

PROF. DR DUŠKO RADOSAVLJEVIĆ

PROF. DR DUŠKO RADOSAVLJEVIĆ
KORNJAČA I ORGANIZACIJA Dame i gospodo, Drugarice i drugovi, Hvala Vam što ste mi pružili mogućnost da kao Sremac i Vojvođanin, po geografskom poreklu i političkoj pripadnosti, a, kao politikolog po obrazovanju, pozdravim ovaj skup, i podelim sa Vama određene impresije, koje imam u vezi sa temom ove konvencije. Sada već daleke 1990. godine, tačnije, [...]

PROF. DR RANKO KONČAR

PROF. DR RANKO KONČAR
Osećam potrebu da upozorim samo na dve tri stvari. Mislim da su ideje ove deklaracije jasne u određenju prema ustavnom statusu i prema problemima Vojvodine. Prema ustavnom statusu, za koji je već konstatovano, da nije njeno političko opredeljenje, a još jasnije se određuje prema ekonomskim problemima Vojvodine, koji Vojvodinu vode ka osiromašenju. Ako išta simbolizuje [...]