October 3, 2018

Prof. dr Radivoj Stepanov: VOJVODINA REPUBLIKA

PRILOG 1 – DELOVI USTAVA SRBIJE – FORUM IURIS PRILOG 2 – PREDLOŽAK RADIVOJA STEPANOVA   Ovde preuzmite tekst – VOJVODINA REPUBLIKA [...]

Inicijativa za uvođenje izbornog predmeta: „Crnogorski jezik sa elementima crnogorske kulture“ u sistemu osnovnog obrazovanja i vaspitanja AP Vojvodine

Inicijativa za uvođenje izbornog predmeta: „Crnogorski jezik sa elementima crnogorske kulture“ u sistemu osnovnog obrazovanja i vaspitanja AP Vojvodine
Crnogorska zajednica u Vojvodini ima šansu i mogućnost da u okviru obrazovnog sistema AP Vojvodine, a na osnovu prihvatljivih statističkih pokazetelja o brojnosti djece crnogorske nacionalnosti, emancipuje svoju zasebnost i postane aktivni činilac vojvođanskog obrazovnog ali i ukupnog društvenog života. Zakonska rješenja su različita, od potpune nastave na crnogorskom jeziku, dvojezične [...]

OTVORENO PISMO VOJVOĐANSKOG KLUBA

dr Bojanu Pajtiću Predsedniku Vlade AP Vojvodine   Prošlo je šesnaest godina od donošenja Miloševićevog Ustava iz 1990, godine i skoro pola decenije od donošenja Vašeg Ustava iz 2006. godine a stanje u AP Vojvodini iz godine u godinu postaje sve gore i nesnošljivije pre svega za sve građane. Miloševićevim Ustavom Vojvodini je eksproprisana puna [...]

KAKO JE VOJVODINA POSTALA NEDOVOLJNO RAZVIJEN REGION REPUBLIKE SRBIJE? – ŠTA I KAKO DALJE ?

Razgovor u Vojvođanskom Klubu, Novi sad, 7.februar 2011. Uvodna reč: Dragomir Jankov   Pozdravljam Vas sve. Vrlo je važno da ste danas došli. Važno je da vidimo da li u Vojvodini ima Vojvođana, ili smo samo stanovnici Vojvodine. Ali i među onima kojima je stalo do Vojvodine i koji je vole, kao svoj nasleđeni ili [...]

VOJVODINA OD USTAVA DO STATUTA! Ukus prokislog jogurta.

VOJVODINA OD USTAVA DO STATUTA!  Ukus prokislog jogurta.
Saopštenje   Dvadesetdve godine od »antibirokratske« revolucije   Podsećamo 5. i 6. oktobra 1988. godine završena je turneja putujućih političkih cirkusa u režiji režima koji je tada personifikala lična vlast Slobodana Miloševića! Počelo je kad je devetog jula grupa dobro uvežbanih i instrumentalizovanih građana s Kosova i Metohije, ali i drugih područja Srbije došla u [...]

BOGDAN BOGDANOVIĆ

pismo učesnicima rasprave na Okruglom stolu održanom 9.1.1993. godine u Novom Sadu   Dragi prijatelji.   nisam u mogućnosti da lično prisustvujem, pa koristim ovaj način da vas pozdravim, da vam iskažem svoje poštovanje i da vas apsolutno podržim u vašoj odlučnosti da otvorite sva pitanja o budućnosti Vojvodine. Došli smo dotle da nemamo vremena [...]

Pajvančić: Ustav se mora menjati

Pajvančić: Ustav se mora menjati
Ustavne odredbe kojima se definišu pokrajine u državi pokazuje nespremnost Srbije da se decentralizuje   Profesorica ustavnog prava Marijana Pajvančić izjavila je danas da će Ustav Srbije morati da se menja iz mnogo razloga, a na prvom mestu zbog toga što u sebi ne sadrži integrativnu klauzulu, koja je preduslov da zemlja može da pristupi [...]

KAKAV NAM USTAV TREBA

Prilog diskusiji: Adam Svetlik Treba nam mnogo bolji Ustav od sada vazeceg Postojeci Ustav iz 2006.godine, donet u nametnutoj (slobodno bi se moglo reci i u nedemokratskoj/oktroisanoj) proceduri jer, kao najvisi pravni i politicki dokument, ni pre a ni posle utvrdjivanja konacne verzije u Skupstini Republike a pre referendumskog izjasnjavanja, nije prosao javnu raspravu (u [...]

KOORDINACIONI ODBOR TREĆE VOJVOĐANSKE KONVENCIJE

Živanu Berisavljeviću – predsedniku, Obaveštavamo Vas da je na zadnjoj sednici Predsedništva SDPV, pošto je dobijeno Rešenje iz Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu o brisanju SDPV iz Registra političkih organizacija, doneta odluka o formiranju Inicijativnog odbora za osnivanje nove političke partije – Nova Vojvodina. Predlažemo da članovi Koordinacionog odbora Treće [...]

PUNOLETSTVO PAKLA NA ZEMLjI!

HRTKOVCI OSAMNAEST GODINA Šestog maja ( Srpska pravoslavna crkva po julijanskom kalendaru slavi Đurđevdan) navršiće se osamnaest godina kada je u Hrtkovcima na zboru građana u prisustvu samozvanog vojvode dr Vojislava Šešelja, predsednika Srpske radikalne stranke «ozvaničeno» proterivanje građana nesrpske nacionalnosti iz višenacionalne Vojvodine. Toga dana je pročitan spisak 17 «nepodobnih» [...]

ТРЕЦА ВОЙВОДЯНСКА КОНВЕНЦИЯ

ТРЕЦА ВОЙВОДЯНСКА КОНВЕНЦИЯ
Оставаюци дошлїдни становиском и намаганьом Першей и Другей войводянскей конвенциї?, облапеним у документох “Суботицка инициятива” (Суботица, фебруара 2005.) и “Войводянска уставна инициятива” (Нови Сад, юлия 2006.), хтори гру- бо иґноровани уж зоз самим антидемократичним способом при- ношена важацого октроованого републичного Уставу;   Одлучни у солидарней ришеносци указац на [...]

Tretia vojvodinská konvencia

Tretia vojvodinská konvencia
Zotrvávajúc dôsledne na stanoviskách a snahách Prvej a Druhej vojvodinskej konvencie, zahrnutých v dokumentoch Subotická iniciatíva (Subotica, február 2005) a Vojvodinská ústavná iniciatíva (Nový Sad, júl 2006), ktoré sú hrubo ignorované už samotným antidemokratickým spôsobom schválenia platnej oktrojovanej republikovej Ústavy;   Rozhodní v solidárnej odhodlanosti poukázať na nutnosť [...]

Comitetul de Iniţiativă al Convocatorilor

Comitetul de Iniţiativă al Convocatorilor
Rămânând consecvenţi atitudinilor şi aspiraţiilor Primei şi celei de-a Două Convenţie, cuprinse în documentele “Iniţiativa de la Subotica” (Subotica, februarie 2005) şi “Iniţiativa Constituţională Voivodina” (Novi Sad, iulie 2006), care au fost flagrant ignorate prin însuşi modul antidemocratic de adoptare a Constituţiei Republicane impuse.   Fermi în hotărârea solidară de a indica [...]

HARMADIK VAJDASÁGI KONVENCIÓ

HARMADIK VAJDASÁGI KONVENCIÓ
Következetesen kitartva az I. és II. vajdasági konvenciónak a Szabadkai kezdeményezés (Szabadka, 2005. február) és a Vajdasági alkotmányos kezdeményezés (Újvidék, 2006. július) dokumentumai tartalmazta álláspontjai és törekvései mellett, melyeket maga a hatályos oktrojált köztársasági Alkotmány antidemokratikus módon történt meghozatala durván semmibe vett, határozott szolidáris [...]

Third Convention of Vojvodina

Third Convention of Vojvodina
Remaining consistent to the attitudes and aims of the First and Second conventions of Vojvodina, written in the documents “Subotica Initiative” (Subotica, February 2005.) and “Constitutional Initiative of Vojvodina” (Novi Sad, July 2006.) which have been roughly ignored by sheer antidemocratic way of bringing the current octroyed Republic Constitution; Resolute in the common determination to [...]