October 3, 2018

FORMIRATI USTAVOTVORNI POKRET

Prof. drMarijana Pajvančić u svojoj knjizi “Komentar Ustava Republike Srbije “ukazuje na čitav niz značajnih nedostataka tog najvišeg pravnog akta države. Komentar konkretno navodi krupne nedoslednosti, protivrečnosti i pravno-jezičke rogobatnosti kakve jedan ustav ne bi smeo da ima. Moglo bi se zaključiti da taj Ustav i ne bi bilo moguće popravljati nego da treba doneti [...]

Slobodan Budakov rukovodilac Radne grupe za završni dokument

Treća vojvođanska konvencija jeste svojevrsni nastavak I i II konvencije, ali sa bitnom razlikom u tome što u vreme održavanja I i II konvencije nije bilo ovakvog Ustava koji je Vojvodina plebiscitarno odbila i obavezala nas da poštujemo to opredeljenje. A ovaj Ustav, koji je donet tako što su trojica stranačkih lidera uzurpirala ustavotvornu vlast, [...]