September 28, 2018

Predlog Vojvođanskog kluba za promenu Ustava i reformu političkog sistema Republike Srbije

Predlog Vojvođanskog kluba za promenu Ustava i reformu političkog sistema Republike Srbije

Vojvođanski klub se zvanično uključio u javnu raspravu o promeni Ustava Republike Srbije. Akcionoj grupi za reformu političkog sistema je poslat Predlog promene Ustava i reforme političkog sistema Republike Srbije zajedno sa pratećim prilogom o ekonomskim pokazateljima. I sam dokument i prilog ovde možete preuzeti u .pdf formatu:

 

Izvodi iz Predloga za promenu Ustava i reformu političkog sistema Srbije:

 

U svojim zahtevima polazimo od nekoliko osnovnih, za ovo pitanje relevantnih, činjenica:

1. Vojvodina je specifična višenacionalna, višekonfesionalna, politička, ekonomska i socio – kulturna celina, nastala na temelju sopstvenog istorijskog razvoja, te procesa integracija i međuuticaja koji su se odvijali u uslovima koji su vekovima bili suštinski drugači ji od uslova u ostalim delovima zemlje.

 

2. Vojvodina nije nastala na teritoriji Republike Srbije, niti je proizvod decentralizacije Republike Srbije. Vojvodina je ušla u sastav države Srbije na osnovu odluke svojih građana.

 

3. Vojvodina nije ušla u sastav Srbije kao samostalne države, već u sastav Srbije kao dela složene države u momentu njenog konstituisanja – Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (potonje Kraljevine Jogoslavije) 1918. godine, odnosno Federativne narodne Republike Jugoslavije (potonje SFRJ, SRJ i Republike Srbije i Crne Gore) 1945. godine.

 

4. Poslednjim Ustavom SFRJ, Ustavom iz 1974. godine (preciznije, Ustavnom amandmanima koje jeUstav izričito potvrdio), Vojvodina je bila definisana kao jedna od 8 konstituenata federacije, što implicira da je danas, 22 godine nakon raspada SFRJ, Vojvodina jedini entitet SFRJ, čiji ustavno -pravni položaj nikada nije formalno rešen.

 

5. Vojvođanski klub želi da se pitanje Ustavnog položaja Vojvodine u Republici Srbij i reši kroz donošenje novog Ustava.  Istovremeno, svesni smo da, ukoliko do toga ne dođe, Vojvođanskom klubu, kao i drugim nevladinim organizacijama i političkim strankama koje se zalažu za iste i/ili slične ciljeve, preostaje samo internacionalizacija vojvođanskog pitanja.

6. Od vremena takozvane “jogurt revolucije” 1988. godine, kada je vlast u AP Vojvodini nasilno srušena, te potom AP Vojvodina nelegalno lišena ustavnih prava po tada važećem Ustavu iz 1974. godine, Vojvodina se nalazi pod direkton i isključivom političkom i ekonomskom vlašću Republike Srbije. Srbija je tu dominaciju zloupotrebila, te Vojvodina ubrzano ekonomski propada.

 

7. Većina građana Vojvodine nije prihvatila Ustav iz 2006. godine, što se mora shvatiti kao značajan signal nezadovoljstva rešenjima koje taj Ustav nudi, posebno u pogledu položaja Vojvodine u Srbiji. Uprkos činjenici da takvo raspoloženje građana Vojvodine nema formalno – pravni značaj, on predstavlja jasnu političku poruku, koju nije dobro ignorisati. Smatramo da novim Ustavom te greške treba ispraviti i omogućiti ravnopravnu poziciju Vojvodine u Srbiji, te vraćanje njenih nelegalno oduzetih Ustavnih prava.

 

1. Srbija novim Ustavom treba da bude definisana kao federacija. Vojvodina treba da bude definisana kao jedna federalna jedinica, ravnopravna sa Srbijom.  

 

2. Kao federalna jedinica u složenoj Republici Srbiji, Vojvodina bi, između ostalog, trebalo da ima:

 

• pravo na donošenje sopstvenog Ustava, usklađenog sa UstavomRepublike Srbije kao federacije;

 

• autonomnu zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, u okvirima Ustavom definisanog pravnog sistema Republike Srbije kao federacije;

 

• pravo da kroz zakone federalne jedinice, Vojvodina na samosvojan način uredi oblasti obrazovanja, informisanja, kulture, zdravstva, socijalne zaštite, ekonomskog razvoja, a posebno: poljoprivrede, energetike, vodne privrede, šumarstva i turizma, uz poštovanja zakonskog minimuma iz rešenja na nivou Republike Srbije kao federacije;

 

• pravo na autonomno definisanje vojvođanskih simbola, uključujući i svečanu pesmu Vojvodine, te pravo autonomnih jedinica na teritoriji Vojvodine na sopstvene simbole;

 

• pravo na definisanje i zaštitu svog vlasništva, uključujući i pravo na reviziju nelegalno oduzetog vlasništva Vojvodine;

 

• pravo definisanja sopstvenih prioritetnih ciljeva i njihovog ugrađivanja u strategiju razvoja Vojvodine, uz uvažavanje opšte strategije razvoja Republike Srbije kao složene države;

 

• sopstvenu poresku upravu za Vojvodinu i pravo Vojvodine da samostalno ubira poreze na svojoj teritoriji i prosleđuje dogovoreni procenat federalnom budžetu;

 

• sopstvene službe za prikupljanje i obradu statističkih podataka u svim oblastima bitnim za planiranje razvoja Vojvodine;

 

• razvojnu banku Vojvodine;

 

• geodetski zavod i katastar nepokretnosti Vojvodine;

 

• pravo na organizovanje policijskih i drugih službi (protivgradne, zaštite od elementarnih nepogoda, prevencija rizika i slično), neophodnih za bezbedno funkcionisanje Vojvodine kao uređenog sistema;

 

• pravo na aktivno učešće u kreiranju i sprovođenju spoljne politike zemlje, pravo na s v o j a predstavništva u zemljama i udruženjima zemalja sa kojima ima interes da sarađuje;

 

• pravo na model decentralizacije i decentralizovanog upravljanja koji je u skladu sa ekonomskim, kulturno – istorijskim i drugim karakteristikama Vojvodine;

 

• pravo na organizovanje svojih autonomija u skladu sa istorijskim, ekonomskim, kulturno – jezičkim i drugim karakteristikama;

 

• Vojvođansku akademiju nauka i umetnosti, te druge naučne, kulturne i slične institucije koje omogućavaju optimalno objedinjavanje, razvoj i upotrebu znanja, umetnosti i veština u višenacionalnoj Vojvodini;

 

• pravo na ravnopravno korišćenje latiničnog i ćiriličnog pisma u javnoj komunikaciji, uključujući i komunikaciju sa javnim službama, u medijima, obrazovanju, kulturi i poslovnim komunikacijama;

 

3. Građanke i građani Vojvodine bi morali da imaju Ustavom definisano pravo da se o statusu Vojvodine unutar Republike Srbije izjasne na referendumu, kao i u slučajevima promene njenih granica i drugim pitanjima od značaja za Vojvodinu.

IVVK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>