Boško Krunić - Reč nad odrom

Umro je Đorđe u 86. god. života. Moglo bi se reći da je to pun ljudski vek koji čovek u miru, radu i zdravlju može da poželi. Đorđe je proživeo dug ljudski vek najviše ispunjen zadacima i stalnom borbom, uvek u trci sa vremenom. [nr] Sa verom u pobedu i ciljeve borbe  je, ustvari, počeo […]

Umro je Đorđe u 86. god. života. Moglo bi se reći da je to pun ljudski vek koji čovek u miru, radu i zdravlju može da poželi. Đorđe je proživeo dug ljudski vek najviše ispunjen zadacima i stalnom borbom, uvek u trci sa vremenom.

[nr]

Sa verom u pobedu i ciljeve borbe  je, ustvari, počeo kao dečak, kad je pobegao iz roditeljske kuće u partizane, u 15. godini. Stigao je da se naratuje, da promrzne u Jugoistočnoj Bosni, da prepozna pravednost borbe u sukobu sa okupatorom i brojnim kvislinzima. To će naučiti Đorđa izdržljivosti, veri u sebe i u ciljeve borbe koju će produžiti posle pobede.

[nr]

U najvećem delu dugog radnog veka, Đorđe se posvetio razvoju i izgradnji Sremske Mitrovice. Mitrovica je početak i kraj njegovih ljubavi. U njoj se učio, sticao iskustva i klesao upornost koja će mu trebati na visokim funkcijama u Pokrajini, naročito u delikatnim godinama 80-tih godina.

[nr]

Ljudi ovog  grada treba da znaju da je Đorđe Stojšić više decenija sagorevao u naporima za njegov  svestrani razvoj. Unosio je strast i brigu, upornost i celog sebe. Mnogo nas je koji smo manje ili više vremena tada  radili sa njim, delili odgovornost, ali je Đorđe bio i ostao neimar bez premca. Svaki investicioni zahvat i građevinski poduhvat u Opštini bio je za njega i lična odgovornost koju ne želi da prevaljuje, da je deli sa drugima. Stizao je na radničke savete, zborove radnih ljudi, ubeđivao neumorno, tražio odgovornost i podsticao na nove vidike grada. Kad se čini da se u tome iscrpljivao njegov dugi radni vek, da je time siromašio duhovnim zadovoljstvima, kad je porodica trpela, to je istina i varka – njegov je  život u radu, izgradnji, iscrpljivao njegove potrebe i zadovoljstva.

[nr]

A bio je porodičan čovek, domaćinski odgovoran.

[nr]

I kasnije, u vršenju najviših političkih  i državnih  funkcija u Pokrajini, Republici i Federacij, Đorđe je štedljiv i skroman čovek,nadasve odgovoran  i dosledan u poštovanju partijskih odluka, ustava i zakona.Zato će se, zbog svog  srčanog  i nepopstljivog otpora, i naći na oštrici noža   izmeštene nacionalističkke  politike  rukovodstva Srbije u njihovoj protivustavnoj harangi. Đorđe će trpiti uvrede i progone, stoički će sve to podnositi, a da ne odstupi od svog  i  uverenja  svog rukovodstva. Otvoreno je pozvao jugoslovensko rukovodstvo da se toj politici i tom čoveku (Slobodanu Miloševiću) stane na put, jer će upropastiti zemlju.

[nr]

Đorđe je teško preživljavao rušenje zemlje, njenih ekonomskih dostignuća i socijalnih vrednosti. U gradu kome je predavao svoju snagu imao je očiglednu sliku rasula, sliku onoga što je grad stvarao, a neumna politika rastakala.
Sa gubitkom svog sina jedinca Slobodana, sa smrću supruge Jelice, sve su mu lađe potonule.

[nr]

Đorđe je zapamćen po dubokom tragu u svom gradu i po stamenoj upornosti i doslednosti u   dugoj i teškoj borbi  za    Vojvodinu.

[nr]

Neka mu je slava!

[nr]

U Sremskoj Mitrovici, 09.08.2014.