Predgovor

IVVK PREDGOVOR

VLADISLAV RADAKOVIĆ predsedavajući Radnog predsedništva konvencije   U istorijskom pamćenju Vojvođana još uvek je živo sećanje na zlatno doba u sveukupnom razvoju Vojvodine u vreme njenog ustavnog statusa federalnog entiteta u okviru SFRJ, i njene pune suštinske autonomije. Ustav iz 1974. godine uspostavio je princip „čistih ekonomskih računa i ravnopravnosti republika i pokrajina”, čime je […]