Predgovor

PREDGOVOR

Autonomija višenacionalne Vojvodina je istorijska kategorija za koju se Vojvođani bore od polovine 19. i tokom celog 20. veka, da bi samo u jednom periodu od nepunih 15 godina imali stvarnu autonomiju. Ustav SFRJ iz 1974. godine omogućio je uspostavljanje stvarne i istinske autonomije Vojvodine sa zakonodavnom, izvršnom i sudskom vlašću. Pokrajina je dobila status […]