Ćirilični ustav "Našeg naroda" i svih građana!

Osam godina od ustavnog  referenduma [nr] Ustavnim separatizmom  izdvojen je srpski, valjda, kao nebeski narod od drugih ravnopravnih građana… U Evropsku uniju se ne  ulazi sa unutrašnjom kolonijom, kao što je to Srbija učinila od Vojvodine. Ustav je Pokrajinsku Vladu sveo na vatrogasno društvo koje može da eventualno lokalizuje požar, ali ne može da ga […]

Osam godina od ustavnog  referenduma

[nr]

  • Ustavnim separatizmom  izdvojen je srpski, valjda, kao nebeski narod od drugih ravnopravnih građana…
  • U Evropsku uniju se ne  ulazi sa unutrašnjom kolonijom, kao što je to Srbija učinila od Vojvodine.
  • Ustav je Pokrajinsku Vladu sveo na vatrogasno društvo koje može da eventualno lokalizuje požar, ali ne može da ga spreči niti ugasi.
  • Antifašizam ugraduti kao vrednosni sistem u novom Ustav.

[nr]

Navršava se osam godina od kako je Ustav Republike  Srbije u «gluvo doba» noći   28. na 29. oktobar (2006. godine.)‚na  ustavnom referendumu «dobio većinu». Taj Ustav nije rešio ni jedno bitno  pitanje. Nije rešio vladavinu pravu, sekularnu državu i laičko društvo, nije realizovao  načelo socijalne pravde, zabranu sukoba interesa, poštovanje građanskih,  ljudskih i manjinskih prava, podelu vlasti i funkcionalnu demokratiju… Ustav  je najveća prepreka konačnom rešavanju kosovskog pitanja! Ustav nije rešio  vitalno pitanje teritorijalne podele vlasti, autonomni status pokrajine  Vojvodine i pitanje lokalne samouprave, a posebno nije rešeno imovinsko i  finansijsko pitanje teritorijalnih zajednica.

[nr]

Ustav proklamuje separtizam, jer je neopravdano izdvoijo Srpski narod valjda  kao nebeski od «svih građana»  (Član 1. Ustava) i kada se u svakodnevnoj političkoj retorici predsednika  države, premijera, ministara i drugih čuje «naš   narod» to može biti indirektan signal u primitivnom, neprosvećenom,  maloletničkom i nacionalističkom okruženju da  sve što je drugačije i nije «naš narod» treba rušiti i napadati, a posebno ako  su nazivi firme ispisani ćiriličnim pismom. Tako smo proteklih nedelja  svedočili napade na pekare i poslastičarnice u vlasništvu Albanaca i Goranaca.  Ranijih godina  je bilo napada na građane  drugih nacionalnosti, a šta nas čeka u budućnosti videće se.

Ustav usporava evropske interracije

[nr]

Ustav je usporio priključenje Srbije evrointegracijama, o tome sada  govore većina aktera na političkoj sceni. Ustav ne treba menjati samo zbog  usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa  evropskim, nego pre svega zbog građannki i građana Vojvodine i Srbije. Evropska unija ne toleriše kolonijalni  odnos svojih članica, a ovim Ustavom je Vojvodina u suštini unutrašnja kolonija  Srbije.

[nr]

Zbog svih nedorečenosti, nepreciznosti i lošeg dejstva ovaj oktroisani,  nedemokratski Ustav treba što pre ukinuti i doneti nov, jer je ovaj  nepopravljiv! Postavlja se i pitanje legitimnosti Ustava na šta je upozorila i  Venecijanska komisija. Ovaj stav je posebno aktuelan u vezi sa vojvođanskim  pitanjem. Pored svih pritisaka, uz nezapamćenu kampanju i mnogo potrošenog  novca poreskih obveznika Ustav je dobio podršku građanki i građana Vojvodine sa  svega 43,93 odsto. Ovo vojvođansko NE predstavlja upozorenje da drugačije trevba regulisati položaj Vojvodine  u Srbiji.

[nr]

Ustav ne zabranjuje građanima Vojvodine da imaju svoj  glavni grad

[nr]

Partiokratski Ustavni Sribije u svom konzervativnom tumačenju i oceni  ustavnosti poručio je da građanke i građani Vojvodine ne mogu imati svoj glavni  grad, mada Ustav to ne zabranjuje. Isto je i sa prirodnim regionima Vojvodine,  (Srem, Banat i Bačka). Ove birokratske odluke ne mogu vojvođanima ukinuti  pravo  da Novi Sad doživljavaju kao svoj  glavni grad.
Novi Ustav treba doneti na ustavotvornoj skupštini raspisanoj za tu  priliku, koju ne treba da čine samo partije, jer se radi o ustavu svih građana,  nego i predstavnici civilnog sektora i građani.

[nr]

Antifašizam treba du bude osnovna ustavna vrednosna odrednica!

[nr]

Kada je Vojvodina u pitanju moraju se u obzir uzeti nekolike činjenice:
  Prvo, Vojvodina nije nastala na teritoriji sadašnje  Srbije, što je bitno razlikuje od drugih geografskih regiona u Srbiji;
  Drugo, građankama i građanima Vojvodine nisu vraćena  ustavna prava u skladu sa zaključcima Mirovne konferencije iz Londona  (avgust 1992.godine);
Treće, Vojvodina  je jedini konstituent federacije bivše SFRJ čije pitanje nije rešeno! Šest Republika su samostalne države, a na  Kosovu se očekuje međunarodno priznanje. Od osam konstituenata bivšeg jugoslovenskog  federalizma, postoji sedam samostalnih subjekata. Postavlja se pitanje kako se  izgubio politički subjiktivet Vojvodine. Politički subjektivitet Vojvodine  zaturio se i raspadom državne zajednice Srbija i Crna Gora, u koju je Srbija  ušla sa dva autonomne pokrajine-Vojvodinom i Kosovom i Metohijom.

[nr]

Vojvodina srazmerno najviše siromaši u Srbiji

[nr]

Vojvodina je ovim Ustavom proglašena za nesuštinsku autonomiju,  autonomiju bez autonomije u suštini ona je unutrašnja kolonija Srbije. Najbolji  primer za ove konststacije su u nepoštovanju ustavne odredbe od 7 odsto, u  kojima Srbija  ne poštujući ustavnu  odredbu, zakida Vojvodini značajna sredstva.  Vojvodina se posmatra kao ratni plen, kolonija i komora iz koje se uzimalo, bez  pitanja,  koliko je kome i kada trebalo.  Vojvodina je plaćala danak i sva Miloševićeva ratišta i gradilišta prethodnog  režima. Nastavila je da plaća Koštuničina, Tadićeva, Dačićeva gradilišta, a  sada plaća i Vučićeva gradilišta. Vojvodina je region koji srazmerno najviše  siromaši u Srbiji. Nekad je po razvijenosti bila odmah uz Sloveniju i Hrvatsku,  a danas… Vojvodini je među prvim institucijama ukinut statistički zavod, a  nije ni posebna stavka u statistici, valjda zato da se ne bi znalo koliko se iz  nje arči, otima i krade.

[nr]

Sa ovakvim ustavnim ovlašćenjima  nijedna Pokrajinska vlada, bez obzira na njen partijski sastav,  ne može učiniti značajniji rezultat u korist  građanki i građana Vojvodine. Ustav je Pokrajinsku vladu sveo na vatrogasno  društvo, koje ne može da spreči, a ni ugasi požar, eventualno može da ga  lokalizuje, kao što je u slučaju narušavanja imovine koja su u vlasništvu  Albanaca i Goranaca u Vojvodini. Naime, Pokrajinska vlada je najavila pomoć, u  sanaciji  i obeštećenju imovine koja je uništena  nedavno u Vojvodini. Taj potez je vredan pažnje, ali ne može ovakva Pokrajina  sa nejakim ovlastima izgraditi, koliko unitarna, centralizovana i  naconalistička Srbija može da uništi. Članovi Pokrajinske vlade svedeni su, na  inače, sjajan gest dobre volje  doručkovanja u pekarama čiji su vlasnici albanci, a ne na vođenje politike koje  će sprečiti vandalizam i nacionalnu netrpeljivost.  Gestov dobre volje uvek su dobro došli, ali  politika mora rešavati probleme

[nr]

Jačaju centralističke težnje

[nr]

Vojvođansko  pitanje treba rešiti tako što se novim  Ustavom Srbija federalizovati. Poštujući međunarodne dogovore, a posebno  zaključke Londonske konferencije, neophodno je vraćanje ustavnih prava  građankama i građanima Vojvodine, što u uslovima samostalne Srbije podrazumeva  njen federalni status u Srbiji. Dakle,   uspostavljanje ravnopravnog odnosa Srbije i  Vojvodine, odnosno Republika Vojvodina u Saveznoj republici Srbiji. Vojvodini  je neophodan novi Ustav u kojem će biti deponovane zakonodavne, sudske i  izvršne nadležnosti izuzev onih klasčnih državnih, ( vojska i odbrana, spoljna  politika, monetarna politika, carine državna bezbednost) koje će biti u nadležnosti  Savezne republike Srbije. Vojvodini treba posedovni list, statistička i  finansijska samostalnost, raspolaganje imovinom, izvornim prihodima  i prirodnim i radom stvorenim resursima

[nr]

Najrazvijenije zemlje u svetu su federalizovane ili regionalizovane.  Fedralizam je lek za iscrpljenu i osiromašenu Vojvodinu i koristan za sve  delove Srbije, građane i državu u celini. Srbija, ako želi napredak i hvatanje  koraka sa savremenim evropskim zemljama   mora se što pre osloboditi ove ustavne truleži. Srbiju danas uništavaju  unitarizam i najgrublje mogući ventralizam i nacionalizam, Nažalost, neke  najave bivših i sadašnjih ministara   (Knežević, Mihajlovićeva, Gašić…) idu u prilog jačanju centralizma, za  šta se traže argumentii u ovogodišnjim poolavama. Naime, najavljena je izmena  zakona u sistemu voda i stvaranje jedinstvenog javnog preduzeća, bez obzira što  se u minulim poplavama JP Vode-Vojvodine pokazalo najefikasnijim i što je na  teritoriji koje pokriva ovo javno preduzeće bilo najmanje problema. Verovatno  se rukovode onom «neka bude svima loše».

[nr]

Ako se Srbija oslobodi centralističkih težnji biće pre u evropskoj  uniji. a za to su potrebni nova politika i novi demokratski ustav. Država  Srbija nema prava da se kocka sa utemeljenim evropskim opredeljenjem Evropa-država  regija, a ne naroda i evropskskom budućnosti Vojvodine i njenih građanki i  građana, a Republika-Vojvodina je ideja slobode, ravnopravnosti i zajednišva!

[nr]

Đorđe Subotić
Autor je kopredsednik  Koordinacono akcionog odbora Vojvođanske konvencije