Đorđe Subotić: Sedam godina Mitrovdanskog ustava i propadanja

Sedam godina Mitrovdanskog ustava i propadanja [nr] USTAV DONET NA SILU!!! [nr] SPORAN POLITIČKI LEGITIMITET USTAVA – VOJVODINI SE ŽURI U EVROPU I TREBA JOJ NOVI USTAV [nr] Propagandisti i zagovornici ustavnih rešenja pre sedam godina, neposredno pre Ustavnog referenduma isticali su da je najveći kvalitet novog Ustava što se «može lako promeniti», naravno da […]
Đorđe Subotić

Sedam godina Mitrovdanskog ustava i propadanja

[nr]

USTAV DONET NA SILU!!!

[nr]

SPORAN POLITIČKI LEGITIMITET USTAVAVOJVODINI SE ŽURI U EVROPU I TREBA JOJ NOVI USTAV

[nr]

Propagandisti i zagovornici ustavnih rešenja pre sedam godina, neposredno pre Ustavnog referenduma isticali su da je najveći kvalitet novog Ustava što se «može lako promeniti», naravno da to nije istina. Prošlo je sedam godina Ustav nije promenjen, a problemi Srbije se gomilaju.

[nr]

Sedam godina od kako je na silu “dobio većinu na ustavnom referendumu ” Ustav Republike Srbije u “gluvo doba” noći 28. na 29. oktobar 2006. uz pomoć Crkve i bolesnog i onemoćalog Patrijarha dovoljno je dugo vreme da se vide efekti njegovog donošenja!

[nr]

Nažalost, o pozitivnim efektima donošenja ovog ustava se ne može govoriti. Taj Ustav nije rešio ni jedno bitno pitanje! Ustav nije ostvario vladavinu prava i laičku državu i sekularno društvo, nije realizovao načelo socijalne pravde, zabranu sukoba interesa, poštovanje građanskih, ljudskih i manjinskih prava, podelu vlasti i funkcionalnu demokratiju.

[nr]

Ustav je najveća prepreka konačnom rešavanju kosovskog pitanja!

Ustav Republike Srbije nije rešio vitalno pitanje teritorijalne podele vlasti, autonomni status pokrajine Vojvodine i pitanje lokalne samouprave.

Imovinsko pitanje teritorijalnih zajednica Ustavom nije rešeno.

Ustav je blokirao priključenje Srbije evrointegracijama i zbog te činjenice moraće da se menja.

Ustav nije definisao jasnu privrednu orijentaciju Srbije!

Srbija je danas bez jasnog koncepta regionalizacije i federalizacije, bez izgrađenih političkih i pravnih institucija!

Ustav je uveo partiokratski sistem vladavine.

Srbija počiva na trulom Ustavu iz 2006. godine.

Ovaj oktroisani nedemokratski Ustav treba što pre ukinuti i doneti nov, jer je ovaj nepopravljiv!

[nr]

Po mišljenju Venecijanske komisije zbog načina donošenja «pokreće se pitanje legitimnosti Ustava». Ovaj stav je posebno aktuelan u vezi sa vojvođanskim pitanjem, jer Ustav je na referendumu, uz nezapamćenu kampanju, pritiske, pismo predsednika Izvršnog veća svakom domaćinstvu u Vojvodini i mnogo potrošenog novca poreskih obveznika, dobio podršku građanki i građana Vojvodine sa svega 43,93 odsto. Ovo Vojvođansko NEUstavu je upozorenje da drugačije treba regulisati ustavni položaj Vojvodine u Srbiji.

[nr]

Ustavni sud Srbije u konzervativnoj   oceni ustavnosti Zakona o nadležnosti ocenio je da su mnoge odredbe neustavne, pa i to da Novi Sad ne može biti glavni grad Vojvodine ili da Vojvodinu ne mogu činiti regije Srem, Banat i Bačka… Osnovno je praavilo da ono što nije eksplecitno zabranjeno istovremeno je dozvoljeno. U aktuelnom Ustavu nigde ne piše da Vojvodina ne može imati glavni grad ili da je ne mogu činiti prirodni geografski regioni. Aktuelni Ustav države Srbije ne zabranjuje građankama i građanima Vojvodine da imaju svoj glavni grad! Postavlja se objektivno pitanje što ga Ustavni sud osporava?

[nr]

Nadležnosti Vojvodine su značajne u svim oblastima, a posebno sa aspekta prava manjina u domenima obrazovanja, kulture, informisanja i službene upotrebe jezika i pisama. Odluka ustavnog suda je u najvećoj meri ugrozila dostignuti nivo prava u oblasti službene upotrebe jezika i pisama.

[nr]

Ustav doneti na ustavotvornoj skupštini

[nr]

Novi Ustav treba doneti na ustovotvornoj skupštini raspisanoj za tu priliku, uz prethodni dogovor dva ravnopravna entiteta Vojvodine i Srbije.

[nr]

Kada je u pitanju Vojvodina moraju se u obzir uzeti nekolike činjenice:

[nr]

Prvo, Vojvodina nije nastala na teritotiji Srbije za razliku od drugih regiona. Drugo, građankama i građanima Vojvodine nisu vraćena ustavna prava u skladu sa zaključcima Londonske konferencije (avgust 1992. godine.). Treće, Vojvodina je jedini konstituent federacije bivše SFRJ čije pitanje nije rešeno!!! Šest republika su samostalne države, a na Kosovu je proglašena nezavisnost i približava se međunarodnom priznanju. Od osam konstituenata bivšeg jugoslovenskog federalizma danas, postoji sedam samostalnih subjekata. Postavlja se pitanje gde se izgubio politički subjektivitet Vojvodine? Vojvodina je ovim ustavom proglašena za nestušinsku autonomiju, autonomiju bez autonomije, a svaki zakon je stariji od osnovnog akta Vojvodine, praktično vojvođanska autonomija se reguliše svakim Republičkim zakonom i zakida što je načešće praksa., budžetski trošak od 7 odsto, a nastoji se i uspeva kao i svaki trošak da se iz godine u godinu smanjuje, što znači da se ne poštuje ni ustavna odredba. Najbolji primer za ovu konstataciju je trenutno stanje, kada Srbija nepoštujući ustavnu odredbu, zakida Vojvodini distribuciju sredstava i duguje joj značajna sredstva. Vojvodina se posmatra kao ratni plen i komora iz koje se uzimalo koliko i kako kome treba, bez pitanja. Vojvodina je plaćala danak i sva Miloševićeva ratišta, stratišta i gradilišta prethodnog režima. Nastavila je da plaća Košuničina, Tadićeva i Mrkonjićeva gradilišta, a sada plaća Dačićeva. Vučičeva i gradilišta Velje Ilića Vojvodina je region koji srazmerno najviše siromaši u Srbiji. Nekad je po razvijenosti bila odmah uz Sloveniju i Hrvatsku, a sad je ispod proseka Srbije, centralnog dela Republike, a posebno Beograda. Prema zvaničnim podacima državne statistike Vojvodina je svrstana u nedovoljno razvijene regione u Srbiji, sa ogromnom nezaposlenošću !!! Prosečne plate su ispod proseka u centralnom delu Srbije. Vojvodina je na osnovu postojećeg Ustavnog položaja i Republičkih zakona izgubila naftnu industriju, koju je Republika poklonila Rusima; Republika ustupa plodne vojvođanske oranice AL Dahri; Republika je preotela jedini vojvođanski nacionalni park «Fruška Gora»; VANU je pretvorena u nevladino naučno društvo; u  Vojvodini se vrši brutalna i bahata ćirilizacija; reorganizacija EPS-a doprinosi da se «Elektrovojvodina» od nekada elektroprivrednog giganta sve više zakida, a krajnji je cilj njeno ukidanje; najavljena je reorganizacija sistema voda, što će dovesti do ukidanja JP « Voda Vojvodine»; Republika je preuzela «Novosadski sajam», slično je sa Lukom «Novi Sad» i «Slobodnom carinskom zonom»; uništavaju se vojvođanske finansijske institucije. Republika finansijskom torturom iscrpljuje vojvođanski javni servis RTV Vojvodine, što može prouzrokovati prestanak rada, delimično ukidanje i opstanak jedino manjinskih dopisništava… !

[nr]

Suštinski razlog za ovakovo katostrofalno stanje u Vojvodini je njen ustavni položaj i politička praksa «ravnomernog» razvoja svih regija Srbije, koja je išla na štetu građanki i građana Vojvodine.

[nr]

Vojvodina Republika je ideja slobode

[nr]

Vojvođansko pitanje treba rešiti tako što će se novim Usatvom Srbija federalizovati. Poštujući međunarodne dogovore, a posebno zaključke Londonske konferencije. Vraćanje ustavnih prava građankama i građanima Vojvodine u novim uslovima u samostalnoj Srbiji podrazumeva njen federalni status u Srbiji. Dakle, Republika Vojvodina u Saveznoj republici Srbiji. Vojvodini je potreban Ustav u kojem će biti definisane zakonodavne, sudske i izvršne nadležnosti u svim oblastima izuzev onih klasičnih državnih ( vojska i odbrana, spoljna politika, monetrna politika, carine, državna bezbednost) koji će biti u nadležnosti Savezne republike Srbije. Vojvodina Republika je ideja slobode nije sama sebi cilj, to su instrumebti za napredniji i kvalitezniji položaj Vojvodine i svih njenih građanki i građana pripadnika svih nacionalosti.

[nr]

Najrazvijenije zemlje u svetu su federalizovane ili regionalizovane. Federalizam je lek za iscrpljenu i osiromašenu Vojvodinu i koristan za sve delove Srbije i državu u celini. Srbija, ako želi napredak i hvatanje koraka sa savremenim evropskim zemljama mora se što pre osloboditi ove ustavne truleži. Srbiju danas uništavaju najgrublje mogući unitarizam, centralizam i nacionalizam. Što pre se oslobodi toga biće pre u Evropskoj uniji, a za to su potrebni nova politika i novi demokratski ustav. Pristupni dogovor za ulazak u Evropsku uniju je pravi, politički trenutak za donošenje novog Ustava. Otvaranje poglavlja za pristup EU pokrenuće i pitanje Vojvodine od energetike, zemljišne politike do ljudskih i manjinskih prava… Srbija sa ovakvim ustavom ne može ući u evropsko društvo, ali to je i prilika za drugačiju teritorijalnu organizaciju zajedničke države i rešavanje kvalitetnijeg političkog i ustavnog položaja Vojvodine u Srbiji. Država Srbija nema pravo da se kocka sa utemeljenim slobodarskim i evropskim oprtedeljenjem i evropskom budućnosti Vojvodine i njenih građanki i građana. Vojvodina može opstati jedino aki bude imala politički subjektivitet i elemente državnosti, u suprotnom pretvoriće se u geofrafski pojam i srbijansku provinciju sa kolonijanim statusom čime se ozbiljno približava.

[nr]

Đorđe Subotć, kopredsednik Kordinacionog odbora Vojvođanske konvencije