Dopis akcionom timu za reformu politickog sistema - Đorđe Subotić

AKCIONI TIM ZA REFORMU  POLITIČKOG SISTEMA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE  SRBIJE [nr] Poštovani, [nr] imajući  u vidu  ljubazan javni  poziv gospodina Zorana  Babića, narodnog poslanika i predsednika Akcionog tima za reformu političkog  sistema Republike Srbije, za uključivanje najšireg sloja građana i organiacija  u razgovore o reformi, a u želji da doprinesem boljitku i radu, dostavljam  svoja […]
Đorđe Subotić

AKCIONI TIM ZA REFORMU  POLITIČKOG SISTEMA
NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE  SRBIJE

[nr]

Poštovani,

[nr]

imajući  u vidu  ljubazan javni  poziv gospodina Zorana  Babića, narodnog poslanika i predsednika Akcionog tima za reformu političkog  sistema Republike Srbije, za uključivanje najšireg sloja građana i organiacija  u razgovore o reformi, a u želji da doprinesem boljitku i radu, dostavljam  svoja razmišljanja u vezi sa najavljenom reformom političkog sistema.
S obzirom da smatram da se  ozbiljna reforma političkog sistema  Republike Srbije ne može doneti bez novog  Ustava Republike Srbije sugerišem da se u pripremi donošenja novog najvišeg  akta:

[nr]

a) formira Ustavotvorni pokret Srbije, koji  bi pored parlamentarnih stranaka činili predstavvnici neparlamentarnih  stranaka, civilnog društva, Skupštine APV, naučnih i kulturnih institucija,  saveta nacionalnih zajednica, univerziteta, pojedinci…  ;

[nr]

b) raspišu izbori za Ustavotvornu  skupštinu.

[nr]

U prilogu dostavljam:

[nr]

PRINCIPE I NAČELA ZA REFORMU POLITIČKOG SISTEMA.