ENERGETSKI POTENCIJALI VOJVODINE

IZJAVA Vojvođanskog kluba Vojvođanski klub je 20. aprila 2010. godine organizovao Govornicu na temu «Energetski potencijali Vojvodine». Uvodničar na Govornici je bio dr Rajko Timanović, predsednik Udruženja energetičara Vojvodine. Nakon izlaganja i raprave koja je usledila Vojvođanski klub saopštava sledeću IZJAVU Energetika u svim svojim segmentima svuda, pa tako i u Vojvodini ima vrlo značajan […]

IZJAVA Vojvođanskog kluba

Vojvođanski klub je 20. aprila 2010. godine organizovao Govornicu na temu «Energetski potencijali Vojvodine». Uvodničar na Govornici je bio dr Rajko Timanović, predsednik Udruženja energetičara Vojvodine. Nakon izlaganja i raprave koja je usledila Vojvođanski klub saopštava sledeću

IZJAVU

Energetika u svim svojim segmentima svuda, pa tako i u Vojvodini ima vrlo značajan uticaj i na celokupni razvoj i na standard njenih građana, pa prema tome Vojvođanski klub očekuje:

1. Mnogo veću inicijativu Pokrajinske vlade u oblasti energetike u odnosu na do sada iskazanu;
2. Da Vlada Autonomne pokrajine Vojvodine pokrene inicijativu za izmenu Zakona o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodine, kako bi se obezbedile nadležnosti u energetici srazmerne potencijalima i potrebama AP Vojvodine;
3. Da Vlada Autonomne pokrajine Vojvodne, prilikom izrade Zakona o imovini AP Vojvodine, predoči piscima Zakona i da se uzme u obzir činjenica, da se u periodu od 1974–1988. godine izgradnja elektroprivredne infrastrukture – distributivnih, prenosnih i proizvodnih kapaciteta – na teritoriji Vojvodine, finansirala isključivo iz prihoda od prodaje el. energije, doprinosa za energetiku za svaku investiciju, kao i iz sredstava prikupljenih raspisanim zajmom građana Vojvodine;
4. Da Vlada Autonomne pokrajine Vojvodine insistira da prirodni i radom stečeni resursi Vojvodine u oblasti energetike postanu sastavni delovi imovine APV.
5. Da Vlada Autonomne pokrajine Vojvodine formira institucije koje bi se bavile razvojnim pitanjima energetike Vojvodine, angažovanjem timova eksperata, vodeći pri tome računa o ekološkim principima;
6. Da se dâ preporuka Vladi APV, Vojvođanskoj akademiji nauka i umetnosti, kao i institucijama energetike, da se podstaknu i intenziviraju radovi na izradi Studija i Projekata na temu energetskih potencijala Vojvodine.

Novi Sad, 21. aprila 2010. godine