Inicijativa za uvođenje izbornog predmeta: „Crnogorski jezik sa elementima crnogorske kulture“ u sistemu osnovnog obrazovanja i vaspitanja AP Vojvodine

Crnogorska zajednica u Vojvodini ima šansu i mogućnost da u okviru obrazovnog sistema AP Vojvodine, a na osnovu prihvatljivih statističkih pokazetelja o brojnosti djece crnogorske nacionalnosti, emancipuje svoju zasebnost i postane aktivni činilac vojvođanskog obrazovnog ali i ukupnog društvenog života. Zakonska rješenja su različita, od potpune nastave na crnogorskom jeziku, dvojezične nastave, do uvođenja izbornog […]

Crnogorska zajednica u Vojvodini ima šansu i mogućnost da u okviru obrazovnog sistema AP Vojvodine, a na osnovu prihvatljivih statističkih pokazetelja o brojnosti djece crnogorske
nacionalnosti, emancipuje svoju zasebnost i postane aktivni činilac vojvođanskog obrazovnog ali i ukupnog društvenog života. Zakonska rješenja su različita, od potpune nastave na
crnogorskom jeziku, dvojezične nastave, do uvođenja izbornog predmeta: Maternji jezik sa elementima nacionalne kulture.

 

U bazi podataka Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje stoji da je u školskoj 2009-2010 godini u sistemu osnovnog obrazovanja bilo 2452 djece crnogorske nacionalnosti.

 

U 6 opština broj učenika je bio preko 50:
1. Vrbas ……………………………… 915
2. Kula ………………………………. 481
3. Novi Sad …………………………. 285
4. Mali Iđoš ………………………… 219
5. Subotica ……………………………194
6. Sombor …………………………… 95

 

U opštini Mali Iđoš, gdje je crnogorski jezik u službenoj upotrebi, u toku je priprema Ankete koja će biti sprovedena u osnovnim školama a rezultati će pokazati koliko roditelja žele
da njihova djeca u narednoj školskoj godini kao izborni uče predmet: Crnogorski jezik sa elementima crnogorske kulture.

 

Sa rezultatima Ankete i sa udžbenicima koje priprema Centar za iseljenike Vlade Crne Gore, na sastanku sa pokrajinskim sekretarom za obrazovanje Vlade AP Vojvodine dobićemo
odgovor da li postoje uslovi da od naredne školske godine crnogorski jezik uđe u sistem osnovnog obrazovanja AP Vojvodine.

 

Za tako nešto u opštini Mali Iđoš postoji puna podrška Lokalne samouprave čiju vladajuću koaliciju čine Mađarska koalicija i Cnogorska partija.

 

Ankete će biti urađene i u opštinama Vrbas i Kula.

 

Ako se uvođenje predmeta ne realizuje u školskoj 2011/12 godini, od jeseni će u organizaciji i u prostorijama Crnogorskog kulturno prosvjetnog društva „Princeza Ksenija“ u Lovćencu biti organizovana dopunska nastava na crnogorskom jeziku jer je interesovanje u tom mjestu za ovaj projekat uzuzetno veliko.

 

Ovo je legitiman i zakonski utemeljen pokušaj da se zaustavi ili uspori proces asimilacije crnogorske zajednice u Srbiji. Asimilacija je rezultat neoficijelnog nepriznavanja crnogorskog nacionalnog identiteta, odnosno tretman crnogorskog identiteta kao regionalnog srpskog, ali i rezultat nedovoljne preduzimljivosti crnogorske zajednice u vezi sa ostvarivanjem zakonskih mogućnosti kao što je formiranje Nacionalnog savjeta. Sve to dovelo je do toga da Crnogorce društveni sistem Republike Srbije, pa tako i AP Vojvodine, prepoznaje jedino statistički.

 

Press Služba „Krstaš“

www.krstas.rs

21. 04. 2011.