KONSTITUISAN KOORDINACIONO-AKCIONI ODBOR ČETVRTE VOJVOĐANSKE KONVENCIJE

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST KONSTITUISAN KOORDINACIONO-AKCIONI ODBOR ČETVRTE VOJVOĐANSKE KONVENCIJE Na sastanku predstavnika organizacija-sazivača Četvrte vojvođanske konvencije (IV VK), održanom u Novom Sadu, glavnom gradu Vojvodine, 25. oktobra 2012. godine, konstituisan je Koordinaciono-akcioni odbor Četvrte vojvođanske konvencije (KAO IV VK), čiji je zadatak da organizuje aktivnosti u skladu sa stavovima Izjave „Nova vojvođanska ustavna inicijativa“, Deklaracije […]

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
KONSTITUISAN KOORDINACIONO-AKCIONI ODBOR ČETVRTE VOJVOĐANSKE KONVENCIJE

Na sastanku predstavnika organizacija-sazivača Četvrte vojvođanske konvencije (IV VK), održanom u Novom Sadu, glavnom gradu Vojvodine, 25. oktobra 2012. godine, konstituisan je Koordinaciono-akcioni odbor Četvrte vojvođanske konvencije (KAO IV VK), čiji je zadatak da organizuje aktivnosti u skladu sa stavovima Izjave „Nova vojvođanska ustavna inicijativa“, Deklaracije i drugih dokumenata Četvrte vojvođanske konvencije. Za kopredsedavajuće KAO IV VK na period od dve godine izabrani su:
· Đorđe Subotić, predsednik Vojvođanskog kluba
· Šandor Egereši, član Predsedništva Saveza vojvođanskih Mađara
Za predsednika Izvršnog odbora KAO IV VK, imenovan je:
· Aleksandar Odžić, predsednik Vojvođanske partije
Na konstitutivnoj sednici KAO IV VK, usvojena je Odluka o zadacima i inicijalnom sastavu Političkog veća IV VK. Na period od dve godine, u PV IV VK su izabrani:
· Živan Berisavljević, predsednik PV IV VK
· Julijan Tamaš, potpredsednik PV IV VK
· Duško S. Radosavljević, potpredsednik PV IV VK

Predstavnici organizacija-sazivača Četvrte vojvođanske konvencije podsećaju da ni posle 20 godina od održavanja Londonske mirovne konferencije, Srbija nije ispunila obavezu da vrati Vojvodini sva ustavna prava koja su joj oduzeta za vreme režima Slobodana Miloševića. Konstituisanjem KAO IV VK, javnosti upućujemo poruku da ćemo ideje koje je iznedrila Četvrta vojvođanska konvencija, fedralizacija Republike Srbie u kojoj je Vojvodina federalna jedinica sa jasnim političkim i ustavnim subjektivitetom, sada još intenzivnije promovisati, kako među građankama i građanima Vojvodine, tako i u javnosti Republike Srbije, ali i u međunarodnoj javnosti.

U Novom Sadu, 26.oktobra 2012. godine
Igor Besermenji, kontakt osoba za medije