KOORDINACIONI ODBOR TREĆE VOJVOĐANSKE KONVENCIJE

Živanu Berisavljeviću – predsedniku, Obaveštavamo Vas da je na zadnjoj sednici Predsedništva SDPV, pošto je dobijeno Rešenje iz Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu o brisanju SDPV iz Registra političkih organizacija, doneta odluka o formiranju Inicijativnog odbora za osnivanje nove političke partije – Nova Vojvodina. Predlažemo da članovi Koordinacionog odbora Treće vojvođanske konvencije ispred […]

Živanu Berisavljeviću – predsedniku,
Obaveštavamo Vas da je na zadnjoj sednici Predsedništva SDPV, pošto je dobijeno Rešenje iz Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu o brisanju SDPV iz Registra političkih organizacija, doneta odluka o formiranju Inicijativnog odbora za osnivanje nove političke partije – Nova Vojvodina.

Predlažemo da članovi Koordinacionog odbora Treće vojvođanske konvencije ispred inicijativnog odbora – Nove Vojvodine, kao sledbenika SDPV, budu: Miroslav Ilić, Vladislav Radaković i Živan Berisavljević.

Novi Sad, 14.05.2010.

sekretar SDPV

Dobrivoj Milišev