Novi Vojvođanski dogovor

Reformeljena u Vojvodini i njenom biću, u svim pluralističkim počecima koji su Vojvodini želeli prosperitet i razvoj, u očuvanju vekovnih tradicija, na kojima u civilizacijskom smislu želimo da počiva XXI vek, a koji se temelji na multietničnosti, multikuturalnosti, multikonfesionalnosti , multijezičnosti, u političkoj zajednici koja je u stanju da iz svog demokratskog kapaciteta izrazi, afirmiše […]

Reformeljena u Vojvodini i njenom biću, u svim pluralističkim počecima koji su Vojvodini želeli prosperitet i razvoj, u očuvanju vekovnih tradicija, na kojima u civilizacijskom smislu želimo da počiva XXI vek, a koji se temelji na multietničnosti, multikuturalnosti, multikonfesionalnosti , multijezičnosti, u političkoj zajednici koja je u stanju da iz svog demokratskog kapaciteta izrazi, afirmiše i artikuliše javni interes gradjana Vojvodine.

 

Pozivamo sve koji su ideje ranijih vojvodjanskih okupljanja i ukrupnjavanja pokretali zajedno sa nama i bez nas, da sada kada se definiše put kojim valja krenuti ka Evropi, mi, nama samima, u Vojvodini, odredimo meru ustrojstva Vojvodine, koja će biti prepoznata, uvažena i priznata, kao optimalno rešenje političke i Ustavne krize u Srbiji, koju će Evropa prepoznati, jer će se temeljiti na njenim vrednostima, dekleracijama i poveljama.

 

Da prevazidjemo razlike koje postoje, uskostranačke inte- rese koji nas od samih početa- ka sputavaju, koalicione saveze koji Vojvodinu prepoznaju samo kao resurs za glasove koje proćerdaju, jer je došao dan kada terba da se dogovorimo šta mi, kao politički reprezenti Vojvodine i njenih gradjana, utemeljujemo kao naš zajednički politički cilj, platformu i zahtev ispod kojeg više ne možemo!

 

Reformisti Vojvodine predlažu Vojvođanima

 

Od autonomije Vojvodina nikada nije odustala.
Smisao njene autonomije sistemski je ispražnjivan i godinama devastiran od Srbije i danas se, pojam autonomije, iako preživeo, sveo na listu za trebovanje od Srbije, a to najbolje ilustruje upravo Statut Vojvodine.

 

Autonomija Vojvodine u Srbiji je potrošena u svim svojim kapacitetima i postala je nefunkcinalni pojam koji nije u stanju da izrazi i legitimiše javni interes Vojvodine i njenih gradjana.
Zahtevi za više ili manje autonomije, suštinske i izvorne, funkcinalne i pune, o autonomiji proživljenoj u Drugoj Jugoslaviji (Ustav iz 1974) ili ponižavajućoj u Ustavima 1. Miloševićevim iz 1990 i 2. DOS-ovim iz 2006, koji već dvadeset godina dolaze iz Vojvodine i ponavljaju se moraju se definisati, situirati i artikulisati u politički proglas i program koji Vojvodinu vidi kao konstitucionalnu i državotvornu.

 

Došlo je vreme da Vojvodina odredi sama sebi meru svoje državnosti po volji njenih gradjana, a ne prevarama i kradja- ma na ustavnim referendumima!
Srbiju vidimo kao asimetričnu Federalnu državu , u kojo je Vojvodina ili Federalna jedinica ili država i Autonomne regione u Srbiji, koji afirmišu koncept decentralizacije, a ne administrativne dekoncentracije vlasti i koji nisu statistički već funkcionalni.
To nužno iziskuje novi Ustav, kojim bi se omogućilo prekomponovanje organizacije vlasti i političkog ustrojstava Srbije.

 

To je ustavni koncept proevropske, moderne Srbije.
Samo takva Vojvodina može Srbiju odvesti u Evropu i samo sa takvom Vojvodinom Srbija put Evrope može da krene.
Na novim principima ustav- nopravnog sistema Srbije počiva pravo Vojvodine da samo- stalno donosi sopstveni konsti- tutivni akt , koji osigurava ravnopravnost svih gradjana.
Vojvodina se obavezuje da osigura ravnopravnost manjinskih naroda i garantuje im oblike manjinske autonomije kojima se ona optimalno postiže.

 

Vojvodina sebe, kao federal- na jedinica država, vidi decentralizovanu sa tri istorijske, geografski odredjene i funkcionalno definisane regije Srem, Banat i Bačka. Cilj je približiti regione gradjanima u upravljanju i korišćenju sredstava.