OKVIRNO MIŠLjENjE «ŠTA SVE TREBA DA BUDE VOJVOĐANSKA SVOJINA?

VOJVOĐANSKI KLUB   Situacija u vezi sa imovinom Vojvodine je rezultat katastrofalnog ustavnog položaja Vojvodine i nasilno oduzetih ustavnih prava 1990. godine. Podsećamo da je Vojvodina po priznanju državne statistike svrstana u nedovoljno razvijeni region Republike Srbije.   NAPOMINjEMO, da je donošenje Zakona o javnoj svojini ustavna obaveza, a pitanje svojine Vojvodine regulisano je Statutom […]

VOJVOĐANSKI KLUB

 

Situacija u vezi sa imovinom Vojvodine je rezultat katastrofalnog ustavnog položaja Vojvodine i nasilno oduzetih ustavnih prava 1990. godine. Podsećamo da je Vojvodina po priznanju državne statistike svrstana u nedovoljno razvijeni region Republike Srbije.

 

NAPOMINjEMO, da je donošenje Zakona o javnoj svojini ustavna obaveza, a pitanje svojine Vojvodine regulisano je Statutom APV, i Zakonom o nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine.

 

Rok za donošenje ovog Zakona je bio 31. decembar 2008. godine. Sad ulazimo u treću trećini 2011. godine i on je tek sad na dnevnom redu. Vreme za takozvanu javnu raspravu je više nego nepristojno kratko i to u vreme završetka sezone godišnjih odmora. Sasvim je jasno da ova rasprava ima isključivo formalan karakter.

 

Posebno ističemo, da je oaj Zakon jedan od uslova za priključenje Srbije Evropskoj unoji. Donet je 19. januara na Skupštini Evropskog parlamenta i to amandmanskim predlogom jednog poslanika, uz lobiranje iz Vojvodine. Rezolucija u tački 23. «poziva na nastavak procesa prenošenja vlast usvajanjem Zakona o javnim prihodima, kao Zakona o javnoj svojini Vojvodine i lokalnih opština, koji će Vojvodini omogućiti da otpočne primanjivanje u skladu sa novim Statutom». Ova Rezolucija je neprijatno iznanadila centralističku vladajuću oligarhiju i ona ga donosi pod pritiskom, a ne svojom voljom zbog potreba Pokrajine i lokalnih samouprava.

 

Zakon o svojini ne može da se bazira isključivo na Zakonu o nadelžnostima nego, pre svega na katalogu prethodno nasilno oduzete imovine Vojvodini i njenog ulaganja u tu svojinu..

 

Podsećamo da ovaj Ustav nije na referendumu u Vojvodini dobio zeleno svetlo.

 

Zakonom treba urediti da sva imovina koja je pripadala Pokrajini i opštinama do donošenja Zakona o sredstvima u svojini iz 1995. godine. pripadne Pokrajini, odnosno jedinicama lokalne samouprave.
Kada je Vojvodina u pitanju ona mora biti vlasnik «prirodnih i radom stvorenih resursa na teritoriji Pokrajine». Zemljište, mineralne sirovine, prirodna bogatstva, vodotokovi…
Jedinice lokalne samouprave treba da budu vlasnici legata, galerija i zadužbina koja su na njihovoj teritoriji i koja su posebnim ugovorima njima poklonjeni.
Infrastruktura građena sredstvima samodoprinosa (putevi, vodovodna, kanalizaciona mreža, gasovod, telekominikacione instalacije, predajnici, radio i televizijski repetitori…) na teritoriji Vojvodine i jedinica lokalnih samouprava u vlasništvu jedne, odnosno više opština, odnosno Pokrajine bez obzira da li su koridori, ili magistralni i regionalni putevi i pruge.
Železnička i putna infrastruktura treba da pripadne Vojvodini Releji i predajnici koji su u Vojvodini, a gradili su ih Radio televizija Novi Sad i Pošta Vojvodine treba da budu Vojvođanska imovina.
Zdravstveni i školski objekti, domovi kulture i kulturni centri građeni sredstvima samodoprinosa vlasništvo su onih koji su ih gradili.
Nepotrebno je donošenje novih zakona. Materiju treba odmah urediti. To znači samo besporebno odlaganje i razvodnjavanje problema .
Mineralne sirovine i druga prirodna bogatstva na teritoriji Vojvodine pripadaju APV. Koncesije pripaduju Pokrajini.
Zdravstvene ustanove građene sredstvima građana i sredstvima lokalne samouprave, odnosno Pokrajine pripadaju njima i to odmah. Primer Urgentni cemtar Kliničkog centra u Novom Sadu je gradila Pokrajina. Nema potrebe za pokretanjem nikakvog postupka nakon godinu dana.
Objekti i infrastruktura van teritorije Vojvodine građane sredstvima Pokrajine ili zajmom građana Vojvodine pripadaju APV u delu u kojem je učestvovala (primer termo elektrana Drmno).
Nekadašnja imovina koja je bila vlasništvo AP Vojvodine u drugim republikama biv[e SFRJ, a predmet je sukcesije i ako Vojvodina ne učestvuje u njoj treba da pripadne Vojvodini.

 

Ovaj Zakon se praktično donosi na isti način, kao i Ustav 2006. godine. Bez javne rasprave! Ona je samo fingirana.

 

Predlažemo svim poslanicima iz Vojvodine da ne glasaju za ovakav tekst Zakona. Vladu autonome pokrajine Vojvodine podsećamo da treba da brani interese građanki i građana Vojvodine, a ne da se ponaša kao partijsko odelenje srbijanskog centrtalizma.Bilo bi normalno i da Skupština Vojvodine amandmanski reaguje na tekst zakona, ali za to nema vremena, ali ni političke volje.

 

S obzirom da je i pitanje Srbije pristupu Evropskoj uniji vrlo upitno iz političkih razloga, bilo bi dobro da se ovaj Zakon povuče iz procedure, sačini nov i omogući pristojno vreme za raspravu o njemu.

 

Novi Sad, 29.8.2011. godine