REZIME

Današnji razgovor je pokazao da o ovome treba razgovarati, a ne prećutkivati istinu, koja je bolna, ali treba da bude otrežnjujuća.   Vojvođanski klub, kao organizacija civilnog društva građanki i građana Vojvodine, može samo da preporučuje, apaeluje i upozorava.   1.Neophodno je otvoriti raspravu u Skupštini Vojvodine o ekonomskom zaostajanju Vojvodine i njenom svrstavanju u […]

Današnji razgovor je pokazao da o ovome treba razgovarati, a ne prećutkivati istinu, koja je bolna, ali treba da bude otrežnjujuća.

 

Vojvođanski klub, kao organizacija civilnog društva građanki i građana Vojvodine, može samo da preporučuje, apaeluje i upozorava.

 

1.Neophodno je otvoriti raspravu u Skupštini Vojvodine o ekonomskom zaostajanju Vojvodine i njenom svrstavanju u nedovoljno razvijene regione Srbije.

 

2. To bi bilo najefikasnije, ako bi Vlada Vojvodine sačinila analizu sa predlogom kratkoročnih i dugoročnih mera. Ukoliko za to ne postoji spremnost zbog uskih partijskih interesa i partijske hijerarhije, poželjno je da neko od poslanika, ili neki poslanički klub u Vojvođanskoj skupštini u formi poslaničkog pitanja pokrene raspravu,

 

3.Ovo pitanje treba otvoriti i u Narodnoj Skupštini Srbije.

 

4.Uvažavajući rezoluciju Evropskog parlamenta od 19. januara apelujemo na Vladu i Skupštinu Vojvodine da zvanično, pod hitno, insistiraju na vraćanju imovine i prihoda Vojvodini i lokalnoj samoupravi. to se može uraditi i predlogom Zakona!

 

5.Apelujemo na Vladu Vojvodine i Skupštinu Vojvodine, da shodno uočavanju problema od strane Evropskog parlamenta u primeni ustava, pokrenu inicijativu za donošenje novog Ustava u kojem bi Vojvodina raspolagala zakonodavnim, sudskim i izvršnim nadležnostima, imovinom, prihodima i prirodnim i radom stvorenim resursima. Više nije sporno da li se ustav mora menjati. Pitanje kako i na koji način. U Vojvođanskom klubu preovladava mišljenje da je Ustav toliko loš, da je bolje doneti novi na ustavotvornoj skupštini. Ustav se mora doneti i zbog evropskog zakonodavstva. Vojvođanski klub se zalaže za Srbiju kao federativnu državu. Treća Vojvođanska konvencija već ima spremno rešenje u tom pravcu.

 

6.Potrebno je iskoristiti vojvođansku višenacionalnu strukturu i povezanost građana Vojvodine sa matičnim zemljama, koji su članovi Unije, ali i obrazovnu strukturu, posebno VANU i Univerzitet i formirati VOJVOĐANSKU LOBI LISTU. Neophodno je lobiranje kod evropskih parlamentaraca za poboljšanje statusa Vojvodine.

 

7.Pod HITNO zahtevati od Vlade Srbije da donese odluku o otvaranju Vojvođanske kancelarije u Briselu

 

8. Apelujemo na medije da govore o stvarnom stanju u Vojvodini i da se bave istraživačkim novinarstvom, a ne ulepšavanjem stvarnosti što je sada u većini medija slučaj. Možda bi u Dnevniku trebalo inicirati feljton na ovu temu nedovoljnog razvoja Vojvodine.

 

9. Vojvođanski klub će uputiti Otvoreno pismo upozorenja predsedniku vlade Vojvodine i svim (120) poslanicima Vojvođanskog parlamenta u kojem se traži otvaranje rasprave o situaciji u kojoj je Vojvodina postala nedovoljno razvijen region Republike Srbije. Raspravi treba da prethodi Analiza stanja sa predlogom kratkoročnih i dugoročnih mera za izlazak iz ovog katastrofalnog stanja Vojvodine.

 

10. Sektor civilnog društva da pojedinačno, svako u svom domenu, ali i zajednički ovu temu drži dedžurnom posredstvom okruglih stolova, tribina, izjava, saopštenja i slično…