Sfera dr Jon predsednik IO Alijanse Vojvođanskih Rumuna

Dame i gospodo, poštovani Vojvođani,   Srbija je još uvek u velikom previranju. Ako se modernizuje i izabere Evropski model, ako bude moderna i efikasna država a demokratija ne bude samo jezička igra onda će se i autonomija Vojvodine revitalizovati i razviti u Vojvođanski homogeni identitet sačinjen od različitosti, to jest istinske multikulturalnosti čije okvire […]

Dame i gospodo, poštovani Vojvođani,

 

Srbija je još uvek u velikom previranju. Ako se modernizuje i izabere Evropski model, ako bude moderna i efikasna država a demokratija ne bude samo jezička igra onda će se i autonomija Vojvodine revitalizovati i razviti u Vojvođanski homogeni identitet sačinjen od različitosti, to jest istinske multikulturalnosti čije okvire određuju zajednički prostor, demokratske vrline i produktivna višesmerna komunikacija različitosti.

 

AVR / Alijansa Vojvođanskih Rumuna / smatra da Vojvođanska autonomija, i pored svega što se dogodilo u poslednje dve decenije, i dalje ima potencijal/ referendum=građani Vojvodine / ali samo ako je profilisana kao otvorena evropska i kosmopolitska ideja.

 

Ako je u Srbiji relevantan Evropski kurs, tada će se morati uvažavati Evropska iskustva i kriterijumi, to znači modeli regionalizma kakve srećemo u nekim zemljama Evropske Unije začinjeno autohtonim iskustvom sa svrhom stvaranja istinske vojvođanske autonomije , ali prva pretpostavka je menjanje važećeg Ustava Srbije.

 

AVR je učestvovala i bila pored vas i na prvoj i drugoj, i sad na trećoj Vojvođanskoj Konvenciji, jer je svatila i oseća da je vojvođanski identitet duboko usađen u nama i prožima sve naše pore delovanja, on se ne može poklanjati niti anulirati, naprosto zato što je on deo našeg mentalnog sklopa.

 

Na kraju želim samo da podsećam da je referendum neiskorićeni kapital, naš rad i naše ideje su nedovoljno dostupne građanima Vojvodine i zato predlažem veće angažovanje i put pod noge od sela do sela i od grada do grada.