Vojvođani i dalje bez ustavnih prava!

22 godine od Međunarodne mirovne konferencije u Londonu [nr] –Nastavljaju se ustavno nasilje i ustavna tortura na Vojvodinom u koju se uključuo i Ustavni sud Srbije. Vlast u Srbiji ne poštije Vojvodinu i njene građane! [nr] Vojvođanska konvencija konstatuje da i posle 22 godine od održavanja Londonske mirovne konferencije o bivšoj Jugoslaviji građankama i građanima […]

22 godine od Međunarodne mirovne konferencije u Londonu

[nr]

Nastavljaju se ustavno nasilje i ustavna tortura na Vojvodinom u koju se uključuo i Ustavni sud Srbije. Vlast u Srbiji ne poštije Vojvodinu i njene građane!

[nr]

Vojvođanska konvencija konstatuje da i posle 22 godine od održavanja Londonske mirovne konferencije o bivšoj Jugoslaviji građankama i građanima Vojvodine nisu vraćena ustavna prava! Ne samo da nisu vraćena ustavna prava kako su definisana Londonskom konferencijim već su im uskraćena i prava u skladu sa aktuelnim Ustavom  

[nr]

Aktuelnim Ustavom Srbije ustavna prava nisu vraćena građanima Vojvodine. Građanke i građani Vojvodine su to prepoznali i takvom Ustavu i na referendumu 2006. godine rekli su odlučno ne (56,07 odsto nije dalo podršku Ustavu)! U ustavno nasilje u torturu na građankama i građanima Vojvodine započetom «jogurt revolucijom» ustavnim amandmanima 1989. godine i ustavima 1990. i 2006. godine uključio se ustavni sud Republike Srbije, osporavanjem odredbi Zakona o nadležnostima AP Vojvodine.i Statuta Vojvodine Ustav Srbije u članu 12 građanima garantuje pravo na autonomiju. Ustavni sud je osporava!

[nr]

Vojvođansko ustavno pitane je nerešeno

[nr]

Londonska morovna konferencija raspravljajući o bivšoj SFRJ konstatovala je činjenično ustavno stanje i utvrdila da su pokrajine Kosovo i Vojvodina isto kao i šest republika konstitutivni element jugoslovenskog federalizma. Danas, 22 godine kasnije sve republike su samostalno države, a Kosovo se bori za priznavanje svoje nezavisnosti. Jedino je pitanje Vojvodine ostalo ustavno nerešeno! Pitanje Vojvodine je i dalje otvoreno. Uličnom halabukom krajem osamdesetih godina ukinita su ustavna prava građanima Vojvodine. Ta činjenica ozvaničena je i Ustavom iz 1990. godine. Nažalost aktuelni Ustav ostao je na izrazito centralističkom konceptu organizacije države.

[nr]

Ukidanje ustavnih prava  doprinelo je da Vojvodina siromaši, a Republička statistika je svratava u nedovljno ratvijene regione države Srbije, koja zaostaje za centralnim delom Srvbje za 5 odsto, a nezaposlenost je iznad 27%. Zbog ukidanja ustavnih prava Vojvodina, nekada uz Sloveniju i Hrvatsku najrazvijeniji deo bivše SFRJ, sada se graniči sa siromaštvom i zaostaje u ekonomskom, civilizacijskom i kulturnom razvoju.

[nr]

Vojvođanska konvencija ukazuje da Zaključci Londonske konferencje u vezi sa Vojvodinom nisu ispoštovani. Građanima Vojvodine nisu vraćena ustavna prava!!! Dvadesetdve godine kasnije uskraćena su im i prava u skladu sa Ustavom, političkom odlukom Ustavmog suda. Svaka ozbiljna zemlja mora da poštuje međunarodne sporazime, ugovore i zaključke, a posebno ako želi da uđe u Evropsko društvo.

[nr]

Prekinuti sa simuliranjem autonomije!

[nr]

Konvencija insistira na vraćanju ustavnih prava građankama i građanima Vojvodine i ukazuje na nove istorijske okolnosti u kojima je Srbija samostalna država. Smatramo da Srbiju treba definisati kao složenu državu u kojoj će se u Vojvodini uspostaviti ustavni subjektivititet, a time će i građankama i građanima biti vraćema ustavna prava nasilno ukinita početkom devedesetih godina.

[nr]

Vojvođanska konvencija, imajući u vidu volju građanki i građana izrečenu na ustavnom referendumu, a posebno ponižavujući odnos države prema poštovanju, odnosno nepoštovanju ustavnih obaveza (7 odsto) prema Vojvodini i odluke Ustavnog suda, poziva na jedinstvenu akciju na vraćanju ustavnih prava građanima Vojvodine i upozorava na obavezu poštovanja Londonske konferencije od strane svih subjekata koji su učestvovali u donošenju njenih zaključaka.

[nr]

Poslednje je vreme da se vojvođankama i vojvođanima vrate ustavna prava u skladu sa odlukama Londonske konferencije, odnosno uspostavljanjem  ustavnog subjektiviteta u Vojvodini. To podrazumeva ponovo uspostavljanje federalnog statusa Vojvodine, raspolaganje zakonodavnim, sudskim i izvršnim nadležnostima koje će biti deponovane u Ustavu Vojvodine, raspolaganjem prirodnim i radom stvorenim resursima, svojom imovinom i izvornim prihodima. Vojvođanska konvencija smatra da je ideja autonomije potrošena i banalizovana aktuelnim ustavom, da je ta ustavna «nesuštinska» autonomija  najobičnije simuliranje vojvođanske autonomije u šta se nažalost uključio i Ustavni sud Srbije. 

[nr]

Modernost u politici ispoljava se i novom teritorijalnom organizaciji države

[nr]

Veliki deo vojvođanki i vojvođana, građanki i građana doživljava Novi Sad, kao glavni grad  Vojvodine, a Srem, Banat i Bačku kao prirodne regione u sastavu Vojvodine. Ne mogu se birikratskom odlukom po partijskim nalozima ukinuti doživljaji  Vojvodine koji traju skoro ceo vek. a to je da imaju svoj glavni grad i u svom sastavu 3 prirodna regiona…

[nr]

Vojvođanska  konvencija smatra da je Vojvodini neophodna nova ideja, ideja slobode, a to je republika Vojvodina u Saveznoj republici Srbiji! Dakle, novi Ustav Republike Srbije sa novom teritorijalnom organizacijom – federalizacijom države, koji će se doneti na ustavotvornoj skupštini, koju neće tvoriti samo partije. potreban je građanski, a ne (više)partijski Ustav.

[nr]

Poštovanje zaključaka Londonske konferncije i vraćanje ustavnih prava garađankama i građanima Vojvodine  obaveza su i međunarodne zajednice i države Srbije! Aktuelna vlast u Srbiji pokazje modernistički politički prilaz u vođenju države, koji je najočigledniji u politici prema Kosovu i rešenošću da se uđe u Evropsku uniju. S druge strane, odnos prema Vojvodini je i dalje, potcenivački. Unitarizam i zastrašujući centralizam u polutici  ne škode samo Vojvodini i njenim građankama i građanima nego i celoj državi. U Evropi nema primera da  nekadržava toliko eksploatiše jednu svoju regiju kao što  to čini Srbija sa Vojvodinom više od četvrt veka. Vojvodina iz položaja nedovoljno razvijene regije može izaći samo kvalitetnijim ustavnim položajem. Na testu su aktuelna vlast, ali i politička elita u Vojvodini

[nr]

Đorđe Subotić, kopredsednik KAO Četvrte vojvođanske konvencije