Vojvodina obespravljena i nakon 22 godine od londonske konferencije

Srbija 22 godine ne želi da vrati Vojvodini građanska i ustavna prava [nr] Na međunarodnoj konferenciji o bivšoj Jugoslaviji, koja je održana u Londonu od 26. do 28. avgusta 1992. godine, a na kojoj su učestvovali generalni sekretar UN, predstavnici pet stalnih članova Saveta bezbednosti, 12 država Evropske zajednice, SR Jugoslavije i četiri bivše jugoslovenske […]

Srbija 22 godine ne želi da vrati Vojvodini građanska i ustavna prava

[nr]

Na međunarodnoj konferenciji o bivšoj Jugoslaviji, koja je održana u Londonu od 26. do 28. avgusta 1992. godine, a na kojoj su učestvovali generalni sekretar UN, predstavnici pet stalnih članova Saveta bezbednosti, 12 država Evropske zajednice, SR Jugoslavije i četiri bivše jugoslovenske republike, susednih zemalja, kao i Kanade, Japana, Turske, Saudijske arabije, OEBS-a, Konferencije islamskih zemalja, Međunarodnog Crvenog krsta i drugi, usvojen je tekst iz čijeg poglavlja “Srbija i Crna Gora” citiramo:

[nr]

“Svi učesnici moraju da ispune obaveze koje su preuzeli. Posebno Srbija i Crna Gora nalaze se pred jasnim izborom. One su se obavezale da će obustaviti intervenciju preko granica sa Bosnom i Hercegovinom… Da će građanima Kosova i Vojvodine vratiti sva građanska i ustavna prava i da će osigurati poštovanje građanskih prava stanovnicima Sandžaka…”

[nr]

“Ukoliko Srbija i Crna Gora… zaista nameravaju da ispune ove obaveze na delu kao i na rečima, one će ponovo zauzeti dostojno mesto u međunarodnoj zajednici. Biće im omogućeno da trguju, da primaju pomoć… U suprotnom, Savet bezbednosti će biti pozvan da primeni oštre sankcije koje će voditi njihovoj potpunoj izolaciji”.

[nr]

(Autonomija)