VOJVODINI I NAKON 18 GODINA OD LONDONSKE MIROVNE KONFERENCIJE JOŠ NISU VRAĆENA ODUZATA USTAVNA PRAVA

Vojvođanski klub (organizacija civilnog društva građanki i građana Vojvodine) konstatuje da i posle 18 godina, od održavanja Londonske mirovne konferencije o bivšoj Jugoslaviji građanima Vojvodine nisu vraćena ustavna prava! Novim Ustavom Srbije ustavna prava nisu vraćena građanima Vojvodine. Građani su to prepoznali i takvom Ustavu na rederendumu su rekli odlučno ne!   Londonska morovna konferencija […]

Vojvođanski klub (organizacija civilnog društva građanki i građana Vojvodine) konstatuje da i posle 18 godina, od održavanja Londonske mirovne konferencije o bivšoj Jugoslaviji građanima Vojvodine nisu vraćena ustavna prava! Novim Ustavom Srbije ustavna prava nisu vraćena građanima Vojvodine. Građani su to prepoznali i takvom Ustavu na rederendumu su rekli odlučno ne!

 

Londonska morovna konferencija raspravljajući o bivšoj SFRJ konstatovala je činjenično ustavno stanje i utvrdila da su pokrajine Kosovo i Vojvodina isto kao i šest republika konstitutivni element jugoslovenskog federalizma. Danas, osamnaest godina kasnije sve republike su samostalno države, a Kosovo se bori za priznavanje svoje nezavisnosti. Savetodavnim mišljenjem Međunarodnog suda pravde Kosovska deklaracija o samostalnosti nije u suprotnosti sa međunarodnim pravom Jedino je pitanje Vojvodine ostalo ustavno nerešeno! Pitanje Vojvodine je i dalje otvoreno. Vojvođansko pitanje je Londonskom konferencijom otvoreno pred međunarodnom zajednicom i to uz učešćem samog nacionalno- patriotskog vrha od strane Srbije i SRJ Slobodana Miloševića i Dobrice Ćosića, što je ironija sama po sebi. prvi je uništio autonomiju Vojvodine, a drugi je ideolog tog uništenja zajedno sa drugim Memorandistima.

 

Uličnom halabukom krajem osmdesetih godina ukinita su ustavna prava građanima Vojvodine. ta činjenica ozvaničena je i Ustavom iz 1990. godine. Nažalost aktuelni Ustav ostao je na izrazito centralističkom konceptu organizacije države. Vojvođanski klub ukazuje da Zaključci Londonske konferencje u vezi sa Vojvodinom nisu ispoštovani. Građanima Vojvodine nisu vraćena ustavna prava!!! Svaka ozbiljna zemlja mora da poštuje međunarodne sporazime, ugovore i zaključke, a posebno ako želi da uđe u Evropsko društvo.

 

Klub insistira na vraćanju ustavnih prava građanima Vojvodine i ukazuje na nove istorijske okolnosti u kojima je Srbija samostalna država. Smatramo da Srbiju treba definisati kao složenu državu, najjednostavniji način je federalizacja, u kojoj će se u Vojvodini uspostaviti ustavni subjektivititet, a time će i građanoma biti vraćema ustavna prava nasilno ukinita početkom devedesetih godina.

 

Vojvođanski klub, imajući u vidu volju građana izrečenu na ustavnom referendumu, a posebno ponižavujući odnos Republike prema Vojvodini (NIP, sredstva iz budžeta…), poziva na jedinstvenu akciju na vraćanju ustavnih prava građanima Vojvodine i upozorava na obavezu poštovanja Londonske konferencije od strane svih subjekata koji su učestvovali u donošenju njenih zaključaka. Klub posebno upozorava da evropske snage vrše vlast u Srbiji zahvaljujući upravo glasovima građanki i građana Vojvodine, dakle istih onih kojima su oduzeta ustavna prava. Poslednje je vreme da se vojvođanima vrate ustavna prava u skladu sa odlukama Londonske konferencije, odnosno uspostavljanjem ustavnog subjektiviteta u Vojvodini. Vraćanje ustavnih prava Vojvodini podrazumeva, federalni status Vojvodine u državi u kojoj se nalazi. Dakle, federalna republika Vojvodina u Saveznoj republici Srbiji. Ovakve stavove Vojvođanski klub je je izrazio i ugradio u Rezoluciju treće vojvođanske konvencije. To je učinjeno iz nekoliko razloga: prvo, jer je pojam autonomije potrošen i uništen, drugo, jer je to jedini način da s eVojvodina odupre eksploataciji Srbije, treće, to je način koji omogućava kvalitetnu upravu i optimalan razvoj potencijala Vojvodine i četvrto, federalizam je univerzalna svetaka vrednost oko koje traba da se koncentrišemo. To je jasan koncept i treba da bude određen kao programski cilj za unutrašnje političke snage, a apolja prepoznatljiv i uvažen. Federalizam je lek za Vojvodinu i koristan za Srbiju!

 

Novi Sad, 20.8.2010.godine.