Zaključci usvojeni aklamacijom od strane Četvrte vojvođanske konvencije

Četvrta vojvođanska konvencija aklamacijom je usvojila sledeće: Z a k lj u č k e [nr] 1. Usvajaju se dokumenti Četvrte vojvođanske konvencije: [nr] a) Nova vojvođanska ustavna inicijativa [nr] b) Deklaracija o osnovama demokratskog ujedinjenja Vojvodine i Srbije u Saveznu Republiku Srbiju, uz fusnotu SVM, koja je njen sastavni deo; [nr] 2. Kopredsednici KO […]

Četvrta vojvođanska konvencija
aklamacijom je usvojila sledeće:

Z a k lj u č k e

[nr]

1. Usvajaju se dokumenti Četvrte vojvođanske konvencije:

[nr]

a) Nova vojvođanska ustavna inicijativa

[nr]

b) Deklaracija o osnovama demokratskog ujedinjenja Vojvodine i Srbije u Saveznu Republiku Srbiju, uz fusnotu SVM, koja je njen sastavni deo;

[nr]

2. Kopredsednici KO sazivača i Radno predsedništvo Četvrte vojvođanske konvencije preduzeće mere da se u roku od mesec dana od konstituisanja nove vlasti u Republici Srbiji formira Koordinaciono – akcioni odbor kao političko izvršni organ IV VK ( KAO IV VK), u čiji sastav ulaze predstavnici političkih partija i NVO – sazivača i učesnika Konvencije, novih organizacija koje pristupe Konvenciji, kao i određeni broj uglednih pojedinaca, koji aktivno podržavaju dokumenta i stavove Konvencije;

[nr]

3. U skladu sa st.6, poglavlja III Deklaracije iz tač.1, ukoliko se u periodu od godinu dana od formiranja noveVlade Srbije ne postigne istorijski dogovor o ustavnom ustrojstvu Republike Srbije kao naše zajedničke države, i ne otpočnu procesi za promenu Ustava, KAO IV VK, u saradnji sa zainteresovanim institucijama Pokrajine i svim vojvođanskim organizacijama koje se zalažu za dostojanstven položaj Vojvodine u Republici Srbiji, pokreće Inicijativu za raspisivanje REFERENDUMA u Vojvodini o njenom ustavnom položaju.

[nr]

Učesnici Četvrte vojvođanske konvencije