Izlaganja učesnika

PROF. DR DRAGAN VESELINOV

Poštovani Dame i Gospodo, zahvaljujem se što sam pozvan da danas budem ovde. Što ste mi dozvolili i dali priliku da nekoliko rečenica izgovorim. Što ste mi dali istovremeno i priliku da podržim Deklaraciju koja je na stolu, jer verujem da valja, u takvom tekstu, u takvom obliku je treba usvojiti. Ona izražava pravu ideju, […]

PROF. DR MIROSLAV MIŠA ILIĆ

Poštovano predsedništvo, dragi prijatelji, predlažem Konvenciji da u svojim zaključcima odredi definisanje jednog tela koje će se baviti otvaranjem procesa referenduma u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, koji je dopušten Statutom autonomne pokrajine Vojvodine, u članu 5 i 44 gde se govori da je potrebno sakupiti 30.000 potpisa da bi se inicirao referendum u Vojvodini o pitanju […]

AKADEMIK JULIJAN TAMAŠ

Ako uzrečica: ‘’Tri puta Bog pomaže’’ ima iskustvenu težinu, znači da četvrti pokušaj obeležava da je Bogu oslabio vid, ili je nemaran i slab, pa nacionalnu pripadnost više ceni od elementarnih ljudskih i građanskih prava. U svakom slučaju, građani Vojvodine 4. konvencijom, svojom svešću i istrajavanjem nad njom, moraju sami sebi pomoći, ako im je […]

PROF. DR DUŠKO RADOSAVLJEVIĆ

Prof. Dr Duško Radosavljeviž

KORNJAČA I ORGANIZACIJA [nr] Dame i gospodo, Drugarice i drugovi, [nr] Hvala Vam što ste mi pružili mogućnost da kao Sremac i Vojvođanin, po geografskom poreklu i političkoj pripadnosti, a, kao politikolog po obrazovanju, pozdravim ovaj skup, i podelim sa Vama određene impresije, koje imam u vezi sa temom ove konvencije. [nr] Sada već daleke […]

PROF. DR RANKO KONČAR

Osećam potrebu da upozorim samo na dve tri stvari. Mislim da su ideje ove deklaracije jasne u određenju prema ustavnom statusu i prema problemima Vojvodine. Prema ustavnom statusu, za koji je već konstatovano, da nije njeno političko opredeljenje, a još jasnije se određuje prema ekonomskim problemima Vojvodine, koji Vojvodinu vode ka osiromašenju. [nr] Ako išta […]

DRAGOMIR JANKOV

Poštovani, osvrnuo bih se na delove Deklaracije i Izjave kao dva dokumenta koji su ovde pred nama, a koji se odnose na federalizam i federalizaciju Republike Srbije koja bi se sastojala od Republike Vojvodine i Republike Srbije i sa njima činila Saveznu ili federalnu republiku Srbiju, – što izaziva zazor i kod nekih dobronamernih ljudi. […]

NIKOLA CVETKOVIĆ

Pre nekoliko dana novosadski ”Dnevnik” objavio je tekst o očekivanom ishodu rehabilitacije Draže Mihailovića i naslovio ga pitanjem: ”Nema li Srbija pametnija posla?”. Naravno da ima, ali današnji četnici, zaneti ne samo snoviđenjima, uporno riju srpsku zemlju. Nadaju se da posle rehabilitacije Draže, na red dolazi uspostavljanje monarhije i vreme njihove vlasti. [nr] Pomenuti naslov […]

ŽIVAN LAZIĆ

Danas smo čuli mnogo inspirativnog. Ustavna deklaracija mi izgleda kao temeljan i sadržajno izrazito zahtevan dokument. Ali, propušteno je da se autonomnost odredi za neke novije društvene delatnosti. Predlažem da Koordinacioni odbor direktnije i preciznije, već u bazičnom dokumentu, definiše nadležnosti Vojvodine u upravljanju it– komunikacijima, kao i da se odrede obaveze i prava Pokrajine […]

BALINT IŠTVAN

Čuvajmo plamen autonomije [nr] Pozdravljajući našu IV konvenciju, želeo bih da kažem samo nekoliko rečenica. [nr] Za mene, autonomija Vojvodine je okvir i mogućnost jedne specifične simbioze, suživota, kako je to danas moderno formulisati, multikulturalne zajednice. [nr] Glavna odlika Vojvodine je baš ovakav suživot mnoštva naroda. Od pamtiveka je tako. U dalekoj prošlosti moj Banat, […]

MILIĆ BRANISLAV-ŠUMAROV

Povodom održavanja četvrte Konvencije(Vojvođanske),a u vezi Vojvođanske inicijative i predloga za izmene postojećeg Ustava i Statusa Autonomne Pokrajine Vojvodine, ja moram reći i podsetiti prisutne da smo mi građani-stanovnici Vojvodine, oduvek bili eksploatisani, a naročito dolaskom Kralja Petra I, tj, po ulasku svojom voljom,nakon održane velike narodne Skupštine 25 Novembra u Novom Sadu u ‘’GRAND’’ […]